Vacatures

Eén voorzitter en vijf leden van de bezwarencommissie

Solliciteren voor
25 november 2019
Bedrijfsinformatie
De waterschappen Zuiderzeeland en Drents Overijsselse Delta stellen voor de advisering over bezwaren een gezamenlijke commissie in. De commissie bestaat in totaal uit vijf leden. Per zitting bestaat de commissie uit één (plaatsvervangend) voorzitter en twee leden.
Beide waterschappen stellen gezamenlijk een compleet nieuwe commissie in.
Functieomschrijving
Beschikt u over een goede juridische bagage en hebt u kennis van de waterwereld? Kunt u goed analyseren, luisteren en bent u zorgvuldig? Hebt u geen binding met de waterschappen Zuiderzeeland en Drents Overijsselse Delta? Beantwoordt u deze vragen met ‘ja’? Dan zijn we op zoek naar u!

Functieomschrijving
De commissie is onafhankelijk en adviseert zowel het dagelijks bestuur van waterschap Zuiderzeeland als het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta over te nemen beslissingen op bezwaarschriften op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

Zittingsduur
De zittingsduur is vier jaar. Het bestuur kan besluiten tot herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar.

Vergaderfrequentie
De commissie hanteert geen vast vergaderschema. Per bezwaar wordt in overleg met de commissieleden een datum voor een hoorzitting bepaald. Indien het een bezwaar betreft van Zuiderzeeland, dan vindt de hoorzitting in principe in Lelystad plaats. Bij een bezwaar van Drents Overijsselse Delta vindt de zitting in principe in Zwolle plaats.
Arbeidsvoorwaarden
Vergoeding
De vergoeding bedraagt voor de voorzitter € 300,00 en voor de leden € 265,00 per dagdeel voor het bijwonen van vergaderingen. Daarnaast ontvangt het commissielid een vergoeding in de reiskosten van € 0,33 per km.
Functie eisen
Opleiding en functie-eisen
Wij zoeken een gemêleerd gezelschap waarin onderstaande kennis en vaardigheden is vertegenwoordigd.
 
De voorzitter dient jurist te zijn (WO geschoold) en dient in staat te zijn om in voorkomende gevallen te bemiddelen.
 
Voorts zoeken wij een voorzitter en kandidaten die:
  • in staat zijn tot een onafhankelijk oordeel te komen;
  • communicatief vaardig zijn;
  • affiniteit hebben met het waterbeheer;
  • beschikken over een relevante, juridische en/of watergerelateerde opleiding. Kennis van en ervaring met het algemeen bestuursrecht is een pre;
  • inzicht hebben in het functioneren van het lokale bestuur en in ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen;
  • oplossingsgericht, creatief en omgevingsbewust zijn;
  • beschikken over maatschappelijke betrokkenheid;
  • affiniteit hebben met het gebied waarin de waterschappen hun taken uitvoeren;
  • geen deel uitmaken van, noch werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van Waterschap Zuiderzeeland of Waterschap Drents Overijsselse Delta.
Contact informatie
Bent u enthousiast geworden?
Solliciteer uiterlijk zondag 24 november 2019 via de sollicitatielink ‘direct solliciteren op deze functie’ bovenaan deze pagina.

Voor meer informatie over het waterschap verwijzen wij u naar onze websites www.zuiderzeeland.nl en www.wdodelta.nl.
Tevens kunt u contact opnemen met een van de secretarissen van de bezwarencommissie Alieke van de Kamp (Zuiderzeeland) via a.vandekamp@zuiderzeeland.nl / tel. 06-46919916 of Nynke de Lange (Drents Overijsselse Delta) via nynkedelange@wdodelta.nl / tel. 088-2331792.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 4 december 2019 in Zwolle.
Op maandag 9 december 2019 zal een tweede gesprek plaatsvinden in Lelystad.


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

Stap ook in de waterwereld