Stage / bachelor-scriptie: Stroombaanmaaien

Het waterschap heeft als taak om de watergangen schoon te houden om de afvoercapaciteit van de watergang te waarborgen. Eén keer onderhoud is echt te weinig voor de meeste watergangen, maar twee of meer keren alles wegmaaien is ook niet gewenst. Wij zoeken een bachelor student om de huidige beheerstrategie te evalueren en hiervoor op zoek te gaan naar nieuwe technieken.

Hierbij spelen de volgende onderzoeksvragen:

  • Hoeveel begroeiing kan je toelaten voor voldoende afvoercapaciteit in de zomer?
  • Hoe snel groeit een watergang dicht?
  • Hoe is de begroeiing & opstuwing (gemeten waterpeilen) te vertalen naar hydrologische parameters (KManning)?

Dit is eventueel te combineren met een vlakdekkende inventarisatie m.b.v. drone & multispectraal camera.

Contactpersoon: Marloes ter Haar, marloesterhaar@wdodelta.nl (088-2331542)


Waterschap Drents Overijsselse Delta_A3A0822

Meer informatie

  • 36 uur/week (uur per week in Zwolle in overleg)
  • Periode: in overleg
  • Vergoeding: € 403,95 per maand