Stage / bachelor-scriptie: Vispassages

In Europees verband is in de KaderRichtlijnWater (KRW) afgesproken de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater te verbeteren. Eén van de maatregelen die ons waterschap hiervoor neemt, is het aanleggen van vispassages, zoals vistrappen. Hierdoor kunnen vissen langs stuwenen gemalen zwemmen die eerder niet te passeren waren. Er zijn verschillende methodes om de afmetingen van deze vispassages te bepalen, maar tot dus ver is nog niet geverifieerd of de berekende debieten overeenkomen met de praktijk.

Het doel van deze opdracht is dan ook om de huidige methodes in beeld te brengen en te toetsen aan de praktijk. Daarbij zijn er mogelijkheden om mee te lopen in een KRW-project en/of een uitgevoerd project te evalueren.

Contactpersoon: Marloes ter Haar, marloesterhaar@wdodelta.nl (088-2331542)


deels onder water natuur

Meer informatie

  • 36 uur/week (uur per week in Zwolle in overleg)
  • Periode: in overleg
  • Vergoeding: € 403,95 per maand