Master scriptie: Piping bij zand-op-zand waterkeringen

Waterschap Drents Overijsselse Delta is een brede organisatie die verantwoordelijk is voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. Voor de afdeling Onderzoek en advies zijn we opzoek naar een masterstudent.

We zoeken een student die affiniteit heeft met het modelleren van grondwater(stroming) en piping. Volgens de richtlijnen voor piping kan alleen piping ontstaan als er een cohesieve deklaag aanwezig is in de ondergrond. In ons werkgebied ontbreekt op een aantal locaties deze deklaag (zanddijk op zand ondergrond), maar is er wel sprake van zandmeevoerende wellen tijdens hoogwater. Mogelijke verklaringen voor alternatieve deklagen zijn er wel, maar het is onduidelijk of deze alternatieve deklagen tot daadwerkelijk falen van de waterkering kunnen leiden.  Het is van belang om te onderzoeken welke factoren een rol spelen bij dit fenomeen piping bij zand-op-zand situaties.

Als waterschap zijn we voortdurend op zoek naar een verbetering van onze modellen. Hiermee vergroten we de veiligheid van ons gebied én brengen we het beter in beeld.

Contactpersoon: Peter Hopman, peterhopman@wdodelta.nl (088-2331417)


Waterschap Drents Overijsselse Delta_A3A0734

Meer informatie

  • 36 uur per week (standplaats Zwolle)
  • periode in overleg
  • vergoeding € 403,95 per maand