Master scriptie: Tijdsafhankelijke grondwaterstroming in dijken

Waterschap Drents Overijsselse Delta is een brede organisatie die verantwoordelijk is voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. Voor de afdeling Onderzoek en advies zijn we opzoek naar een masterstudent.

We zoeken een student die affiniteit heeft met het modelleren van grondwater(stroming). Bij het waterschap hebben we rekenmodellen voor piping (onderloopsheid) en stabiliteit van waterkeringen. De grondwaterstroming tijdens een hoogwater speelt een belangrijke rol in deze modellen. In deze rekenmodellen is vaak de (conservatieve) aanname dat het grondwater stationair is. In werkelijkheid is het grondwater een dynamisch proces dat  afhankelijk is van tijd en van de eigenschappen van de ondergrond.

In ons werkgebied is een deel van de maatgevende hoogwaterstanden storm-gedomineerd. Dit betekent dat de piek van een hoogwaterperiode relatief kort is (enkele uren) in vergelijking met een hoogwaterperiode stroomopwaarts (enkele weken). Het modelleren van een tijdsafhankelijke grondwaterstroming geeft een meer reëel beeld van de sterkte van een waterkering. Het modelleren van de tijdsafhankelijke effecten gebeurt met een eindige elementen model (Plaxis/D-Geo Flow).

Als waterschap zijn we voortdurend opzoek naar een verbetering van onze modellen. Hiermee vergroten we de veiligheid van ons gebied én brengen we het beter in beeld.

Contactpersoon: Peter Hopman, peterhopman@wdodelta.nl (088-2331417)


Waterschap Drents Overijsselse Delta_A3A0939

Meer informatie

  • 36 uur per week (standplaats Zwolle)
  • periode in overleg
  • vergoeding € 403,95 per maand