Master/bachelor scriptie: Optimalisatie beoordeling ‘macrostabiliteit buitenwaarts’

Waterschap Drents Overijsselse Delta is een brede organisatie die verantwoordelijk is voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. Voor de afdeling Onderzoek en advies zijn we op zoek naar een masterstudent.

We zoeken een student die affiniteit heeft met geotechniek en waterkeringen. Het waterschap wil de veiligheidsbeoordeling en de ontwerpen voor het faalmechanisme ‘macrostabiliteit buitenwaarts’ optimaliseren.  Dat is mogelijk, omdat dit faalmechanisme geen direct faalmechanisme is: het leidt niet direct tot een overstroming. Als een waterkering niet voldoet aan de eis voor dit faalmechanisme kan het beargumenteerd worden aangescherpt op twee vlakken: de faalkanseis en de schematisatie.

Met deze optimalisatie krijgen we een scherper beeld  van de veiligheid van een waterkering. Hiermee sluiten veiligheidsbeoordelingen en dijkversterkingsprojecten beter aan op de werkelijkheid en kunnen we Nederland beter beschermen tegen hoogwater.

Contactpersoon: Peter Hopman, peterhopman@wdodelta.nl (088-2331417)


Waterschap Drents Overijsselse Delta_A3A0654

Meer informatie

  • 36 uur per week (standplaats Zwolle)
  • periode in overleg
  • vergoeding € 403,95 per maand