Alle informatie voor kandidaten


Een gekozen waterschapsbestuur

Verkiezingen (1)

Elk waterschap in Nederland heeft een gekozen algemeen bestuur. Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente. Het algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen bestuur vertegenwoordigt alle belanghebbenden bij de taakuitoefening van het waterschap. De grootste groep van deze verschillende belanghebbenden zijn de ingezetenen van het waterschap. Om de 4 jaar kiezen inwoners van een waterschap de leden van deze categorie 'ingezetenen' van het algemeen bestuur.

Naast de categorie 'ingezetenen' zijn in elk waterschapsbestuur de bedrijfs-, agrarische en natuurbelangen vertegenwoordigd via zogenoemde geborgde zetels, deze worden niet gekozen via verkiezingen. Zij worden benoemd door de LTO Noord, de Kamer van Koophandel en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE). Op grond van de Waterschapswet zijn de geborgde zetels verplicht om voor de selectie en benoeming van hun vertegenwoordiger een regeling op te stellen. Het waterschap maakt deze regelingen bekend.

Waarom zou ik kandidaat willen worden?

Op 20 maart 2019 zijn de landelijke waterschapsverkingen. Ook Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zoekt een nieuw waterschapsbestuur.

Herman Dijk, dijkgraaf WDODelta

Wie zijn de huidige bestuursleden? Wat doet een algemeen bestuur? Waar vergaderen zij over? Dat en meer kun je lezen op de bestuurspagina.

Kandidaatstelling

Maandag 4 februari 2019 is de dag van kandidaatstelling.

Op deze dag kunnen kandidatenlijsten worden ingeleverd bij het centraal stembureau van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186 te Zwolle.

Alle benodigde formulieren voor de kandidaatstelling zijn verkrijgbaar bij de gemeente waar degene die de kandidatenlijst zal inleveren woont. Het verdient aanbeveling om gebruik te maken van OSV (Ondersteunende Software Verkiezingen), waarin alle benodigde gegevens kunnen worden ingevuld en formulieren uitgehaald kunnen worden. OSV is te downloaden via www.kiesraad.nl.

Voorcontrole kandidatenlijst

De kandidatenlijst en bijbehorende verklaringen moeten aan strenge vereisten voldoen. Na het inleveren van de kandidatenlijst op 4 februari 2019, resteren slechts enkele dagen om eventuele onvolkomenheden te herstellen. Om het risico tegen te gaan dat herstel niet meer mogelijk is binnen de beschikbare tijd, met als uiterste consequentie dat er niet met de gewenste kandidatenlijst kan worden deelgenomen aan de verkiezingen, bieden we een voorcontrole van de kandidatenlijst aan. Dit moment is op woensdag 30 januari 2019 van 9:00 tot 17:00 uur. U wordt verzocht hiervoor een afspraak te maken met Nynke de Lange, projectleider, via verkiezingen@wdodelta.nl of 088-2331200. Het is tevens mogelijk om vanaf heden tot en met 30 januari 2019 het kandidaatstellingsformulier met bijlagen voor controle te mailen naar verkiezingen@wdodelta.nl.

Actief voor het waterschap

Beregenen

In maart 2019 zijn de landelijke waterschapsverkiezingen. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft dan weer nieuwe bestuurders nodig.

Herman Dijk, dijkgraaf en voorzitter algemeen bestuur WDODelta

Bestuursinformatie

Wie zijn de huidige bestuursleden? Wanneer vergadert het bestuur? Live de vergadering volgen? Wat heeft het bestuur afgesproken? Hoe kom ik in contact met een bestuurslid?

Eisen kandidaat

Een kandidaat moet aan bepaalde eisen voldoen. Anders is de kandidaatstelling ongeldig.

 • U woont in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta, of u wilt daar gaan wonen. U bent niet uit het kiesrecht ontzet.
 • U bent 18 jaar of ouder.

Deze eisen gelden ook voor degenen die op de geborgde zetels worden benoemd (met uitzondering van de geborgde zetel natuur, daarvoor geldt de ingezetenen-eis niet).

Voor registratie  en kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,- worden betaald. De waarborgsom kan gestort worden op rekeningnummer rekeningnummer NL66 NWAB 0636 7568 82 van Waterschap Drents Overijsselse Delta o.v.v. waarborgsom kandidaatstelling. U ontvangt hiervan een bewijs van betaling.

Kiesraad

De Kiesraad is een adviesorgaan en informatiecentrum op het gebied van kiesrecht, verkiezingen en referenda. Kijk op de site van de Kiesraad voor meer informatie over de waterschapsverkiezingen.

Een lid van het algemeen bestuur:

 • Is 3 tot 4 dagen per maand beschikbaar voor 4 jaar. (inclusief leeswerk)
 • Heeft interesse in waterschappen en water.
 • Wil graag meer weten over de kwaliteit, de veiligheid, de zuivering van water. En hoe we wateroverlast en watertekort kunnen voorkomen.
 • Weet wat er leeft bij de kiezers. Kan keuzes die het bestuur maakt aan hen uitleggen.
 • Kan goed communiceren.
 • Is betrouwbaar, sociaal en integer.
 • Is maatschappelijk betrokken.
 • Heeft bestuurlijke ervaring (pré).

Dagelijks besturen

20140529_Wateroverlast de Vecht

De leden van het algemeen bestuur kiezen na de verkiezingen uit hun midden de leden van het dagelijks bestuur. Een lid van het dagelijks bestuur:

 • Is 2 tot 3 volledige dagen per week beschikbaar voor 4 jaar.
 • Heeft bestuurlijke ervaring of managementervaring binnen een overheidsinstelling of middelgroot bedrijf.
 • Beschikt over vakinhoudelijk kennis en over inzicht in politiek en bestuur.
 • Heeft interesse in waterschappen en water.
 • Wil graag meer weten over de kwaliteit, de veiligheid, de zuivering van water. En hoe we wateroverlast en watertekort kunnen voorkomen.
 • Weet wat er leeft bij de kiezers.
 • Kan keuzes die het bestuur maakt aan hen uitleggen.
 • Kan goed communiceren.
 • Is betrouwbaar, sociaal en integer.
 • Is maatschappelijk betrokken.

Wij zijn actief voor het waterschap