Stellingen

Wat valt er te kiezen?

Hoe kunnen kiezers een weloverwogen stemkeuze maken als ze niet weten waarvoor ze kiezen?

Daarom vroegen we de verschillende partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezingen wat zij belangrijk vinden. Per partij konden ze 100 punten verdelen en een eigen toelichting in 100 woorden geven.

Stelling 1:

Wij vinden het belangrijk dat het waterschap inwoners meer bescherming biedt tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Algemene toelichting

Het klimaat verandert. Ook in Nederland. Periodes waarin langdurig in een groot gebied veel neerslag valt, zullen vaker voorkomen. Heftige buien, waarbij lokaal in korte tijd veel water naar beneden komt, zullen vaker en met meer neerslag vallen. Maar ook langdurige droogte, zoals afgelopen zomer, zullen we in de toekomst vaker meemaken. Allerlei maatregelen zijn mogelijk om ons in Nederland beter te wapenen tegen de gevolgen van dit extremere weer. Denk bijvoorbeeld aan meer groen in de stad, hogere dijken, meer ruimte om water vast te houden en te bergen, betere aanvoermogelijkheden met meer gemalen... het zijn slechts enkele voorbeelden. Ook inwoners en bedrijven kunnen rekening houden met het veranderende klimaat en bijdragen aan het beperken van overlast. Bijvoorbeeld met een groene inrichting van tuin en terras, met weinig of geen tegels, met groene daken en een regenton. En moeten agrariërs wel aardappelen willen verbouwen op hoge zandgronden, of kunnen zij beter kiezen voor gewassen die beter tegen droogte zijn bestand, zoals quinoa? De vraag voor het bestuur van het waterschap is hoeveel bescherming we willen bieden. Richten we ons op het voldoen aan wettelijke normen en is de samenleving aan zet voor de rest? Of vinden we dat we als waterschap meer moeten doen om risico’s en overlast te beperken? En wat mag dat dan kosten?