Waterschapsverkiezingen


Aftelkalender

za zo

Wat? Weekend!

De Nederlandse waterschappen beschouwen afvalwater niet langer als een afvalproduct, maar als een bron van duurzame energie, grondstoffen en schoon water.

We zuiveren afvalwater van huishoudens en bedrijven in rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). Daarna lozen we het schone water in sloten, rivieren, plassen en vaarten. In het gebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta liggen 16 rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Wat is de aftelkalender?

In de aanloop naar de Waterschapsverkiezingen van woensdag 20 maart zijn we precies 75 dagen voor de verkiezingen gestart met de aftelkalender. Het is de bedoeling hiermee interesse te wekken voor het waterschapswerk

#Waterschapsverkiezingen #Aftelkalender

Voorgaande kalenderdagen

Wie doen er mee aan de verkiezingen?

Image

Op vrijdagmiddag 8 februari hield het centraal stembureau voor de waterschapsverkiezingen een openbare zitting waarin werd beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten met de daarop voorkomende kandidaten en de daarboven geplaatste aanduiding. Ook nummerde het centraal stembureau de kandidatenlijsten door middel van loting.

@WDODelta

Vragen en antwoorden

Wat zijn precies waterschapsverkiezingen?

Elk waterschap in Nederland heeft een gekozen algemeen bestuur. Dit bestuur wordt eens in de vier jaar gekozen tijdens de waterschapsverkiezingen. Deze verkiezingen zijn tegelijkertijd met de provinciale verkiezingen: op 20 maart 2019.

Deze en meer vragen lees je hieronder:

Een gekozen waterschapsbestuur

Op 20 maart 2019 zijn de waterschapsverkiezingen. Elk waterschap in Nederland heeft een gekozen algemeen bestuur.

Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente. Het algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen bestuur vertegenwoordigt alle belanghebbenden bij de taakuitoefening van het waterschap.

Lees meer op de pagina:

Vragen?

schoon water

Neemt u gerust contact met ons op via: