Samenwerking relatiebeheerders


Onze relatiebeheerders, uw contactpersoon

Het bestuur wil samen met de bedrijven, de organisaties, de inwoners en overheden een langjarige vertrouwensrelatie opbouwen zodat samenwerken vanzelfsprekend is. Dit doen onze bestuurders samen met onze relatiebeheerders. De relatiebeheerders zijn vaste aanspreekpunten voor al onze relaties en helpen u graag. In onderstaand overzicht kunt u zien wie uw aanspreekpunt is.

Contactpersonen provincies en gemeenten
aschutte1 Bertho Bulthuis

Arjan Schutte

 • Provincie Overijssel


Een fijne leefomgeving maken we allemaal samen

Bertho Bulthuis

 • Provincie Drenthe
 • LTO
 • Drents Collectief Natuur- en Landschapsbeheer
 • Collectief Noordwest Overijssel
 • Collectief Midden-Overijssel

Water staat centraal, maar het mag vooral ook leuk zijn...

Janneke Diels Marthijn Maneschijn

Janneke Diels

 • Gemeente Midden-Drenthe en Deventer

Inwoners die mij en mijn collega van de gemeente vertellen hoe ze met klimaatverandering en waterbeheer om willen gaan en daarvoor hun handen uit de mouwen willen steken, daar krijg ik enorm veel energie van!!

Marthijn Maneschijn

 • Gemeente De Wolden
 • Gemeente Hoogeveen
 • Gemeente Assen

Water is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van de leefomgeving. Samen met de gemeente, zet ik me er voor in dat we kunnen genieten van het water en dat we nu en in de toekomst droge voeten houden.

Gerrit Pieter Roetert Steenbruggen foto volgt

Gerrit Pieter Roetert Steenbruggen

 • Gemeente Dalfsen
 • Gemeente Zwolle
 • Gemeente Raalte
 • Gemeente Olst-Wijhe

Dat we, waterschap en gemeente, samen met de bewoners en bedrijven een prettige en waterveilige leefomgeving weten te realiseren. Dat lukt alleen maar indien we elkaar leren kennen en gaan vertrouwen. Dan kunnen we samen plannen maken en realiseren.

Hanne De Witte

 • Gemeente Zwartewaterland
 • Gemeente Kampen

Samen aan de slag met water in onze omgeving. Voor een mooi en veilig landschap waarin water de ruimte krijgt die het nodig heeft.

Frank Fokkema Dity Langendijk

Frank Fokkema

 • Vitens
 • Waterleidingmaatschappij Drenthe

Samen werken aan een duurzame inrichting en benutting van het watersysteem.

Dity Langendijk

 • Rijkswaterstaat


Samen verbinden  en stroomlijnen van contacten

Bert Moonen Petra Schep

Bert Moonen

 • Natuurmonumenten Overijssel
 • Staatsbosbeheer Drenthe
 • Staatsbosbeheer Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • Natuur en Milieu Overijssel

Petra Schep

 • Sportvisserij Oost Nederland
 • Hengelsportfederatie Groningen en Drenthe
Jacques Esenkbrink Elbert Majoor

Jacques Esenkbrink

 • Stichting IJssellandschap
 • Overijssels particulier grondbezit
 • Drents particulier grondbezit
 • Natuur- en Milieufederatie Drenthe

Water stroomt door een landschap van vele belangen. Succesvol samenwerken is voor mij dan ook het (h)erkennen van deze belangen en helpen te bundelen tot een rivier van initiatieven waar we allemaal beter van worden.

Elbert Majoor

 • VNO/NCW

Synergiekansen verkennen met grote bedrijven voor minder emissie naar het oppervlaktewater, een meer circulaire economie en/of kostenreductie.

Rolf van Toorn

Auke de Ridder

Rolf van Toorn

 • Recreatieschap Drenthe
 • Recreatieschap Salland
 • Watersportvereniging Groningen/Drenthe en Overijssel
 • Het Oversticht
Wij bouwen voort op de waterstaatswerken die onze (verre) voorgangers hebben gerealiseerd. Het land is bewoonbaar gemaakt. We kunnen er leven, werken en, tegenwoordig steeds belangrijker, recreëren. Zo draagt recreatief medegebruik van onze waterschapseigendommen onmiskenbaar bij aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Auke de Ridder

 • Stowa
André Pelgrom Jan Dirk van der Borg

André Pelgrom

 • Kadaster

Jan Dirk van der Borg

 • Ministerie van Defensie
 • Veiligheidsregio’s Drenthe en IJsselland

Wendy Dolstra

Wendy Dolstra

 • Gemeente Meppel
 • Gemeente Staphorst
 • Gemeente Steenwijkerland
 • Gemeente Westerveld
 • Gemeente Ommen
 • Gemeente Hardenberg

Werken aan hetzelfde doel met gemeenten, daar krijg ik inspiratie van. We willen het beste voor de inwoners, daar ga ik voor.