Onze organisatie


werkgebied

Ons werkgebied:

255.000 ha Oppervlakte werkgebied

620.000 Inwoners

7.100 km Rivieren, kanalen, weteringen en sloten

1.000 km Dijken en kades

16 Rioolwaterzuiveringen

1.960 Stuwen

340 Gemalen

22 Gemeenten

Onze missie

Waterschap Drents Overijsselse Delta zorgt voor veilig wonen met water, voor voldoende water voor boeren en bedrijven en voor schoon water in de stad en de natuur. Samen met onze partners doen wij dat op een sobere en doelmatige manier.  Zo kunnen we veilig wonen, werken en recreëren in ons waterrijke gebied.

Voor u

Dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel.  Wij zijn er voor u: de inwoner staat centraal. Daar investeren we in.  Wilt u helpen onze dienstverlening te verbeteren?  Laat het ons gerust weten en neem contact op.

Duurzaamheid

Wij zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om milieuvriendelijk, duurzaam en zuinig te werken. Zon- en windenergie, energie uit (riool)water en het benutten van biomassa, zoals maaisel, zien wij als mogelijkheden met perspectief. Onze ambitie is om een goede bijdrage te leveren aan de circulaire economie en om in 2025 het etiket ‘energieneutraal’ te hebben.

Bestuur

Iedere vier jaar kunt u een nieuw bestuur kiezen.  Dit waterschapsbestuur behartigt uw belangen en is  verantwoordelijk voor een zorgvuldige besluitvorming.