Programma Veiligheid

Het waterschap zorgt voor de waterveiligheid in Zuidwest Drenthe en West-Overijssel, zodat inwoners veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Wij willen overstromingen voorkomen, slachtoffers vermijden en schade zoveel mogelijk beperken.

Door de verbetering en instandhouding van primaire en regionale waterkeringen en kunstwerken zoals gemalen en sluizen, wordt voldaan aan het wettelijk vereiste beschermingsniveau. Op plaatsen waar dat nog niet het geval is, worden beheermaatregelen ingezet om het vereiste beschermingsniveau te bereiken.