Programma Maatschappij en organisatie

Klimaatverandering leidt tot veelzijdige uitdagingen en complexe opgaven voor het waterbeheer in ons werkgebied. Het stelt hoge eisen aan onze organisatie en haar maatschappelijke positie. De netwerksamenleving staat centraal bij het organiseren en het uitvoeren van onze taken.

Maatschappelijk draagvlak

We willen zo optimaal mogelijk maatschappelijke waarde aan de samenleving en extra kwaliteit toevoegen aan de leefomgeving in het gebied. Maatschappelijk draagvlak voor de taakuitvoering en een goede positie in het openbaar bestuur zijn belangrijke succesfactoren.

Toegankelijk, herkenbaar en inspirerend

In een moderne overheidsorganisatie als ons waterschap staat de dienstverlening naar burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties hoog in het vaandel. Dat betekent dat we toegankelijk, herkenbaar en inspirerend zijn voor bewoners, bedrijven, medeoverheden en instellingen.

De beschikking over een goede infrastructuur voor de waterveiligheid en van het regionale watersysteem en goede technische installaties vormen, samen met de medewerkers, de belangrijkste middelen om dat te bereiken.

Het DNA van de organisatie

Vijf organisatiekenmerken vinden we essentieel voor een goede taakuitoefening: bedrijfszekerheid, vakbekwaamheid, omgevingsbewustzijn, samenwerkingsgerichtheid en maatschappelijk verantwoordelijk . Deze kenmerken vormen uiteindelijk het wezen, het DNA, van de organisatie.