E-facturen, gemakkelijker kunnen we het niet maken

Gepubliceerd op 1 april 2019

Het waterschap, maar ook alle andere overheden – zoals gemeenten, provincies en Rijk – moeten vanaf 18 april e-facturen kunnen ontvangen en verwerken. Een elektronische factuur (e-factuur) is een digitaal bestand, maar geen pdf. Het waterschap dringt bij toeleveranciers er op aan, om de rekening als e-factuur te sturen. WDODelta heeft voor de markt een bijsluiter ontwikkeld, waarin wordt uitgelegd hoe een e-factuur verzonden kan worden naar het waterschap.

Voordelen

Voordeel van een e-factuur is dat die automatisch in het financieel systeem van het waterschap wordt geregistreerd. Er is geen handmatige invoer meer nodig en levert dus efficiencyvoordelen op: automatisch, sneller, nauwkeuriger en goedkoper. Voordeel is dat er ook sneller betaald kan worden.

Klanten van WDODelta kunnen dus straks een factuur per post, een pdf per mail, of een e-factuur sturen. Doel is dat straks elke ondernemer zijn rekening per e-factuur stuurt. Dat zal nog even duren, maar WDODelta wil graag zijn rekeningen zoveel mogelijk als e-factuur ontvangen en stimuleert dat ook.

Voordeel voor leverancier en overheid

We ontvangen per jaar een kleine 20.000 facturen. Als die allemaal per e-factuur zouden worden verzonden, scheelt dat duizenden euro’s aan verwerkingskosten. Minder kosten betekent ook minder stijgende tarieven voor de inwoners.

Wettelijk vastgelegd

De Europese Unie heeft bepaald dat straks alle aanbestedende diensten in de lidstaten e-facturen moeten kunnen ontvangen en verwerken. Dit is in Nederland ook wettelijk vastgelegd.

Meedoen

Toeleveranciers die het vaakst betalingen ontvangen van het waterschap worden dit jaar persoonlijk benaderd en voorgelicht over e-facturering.