Kosten voor water


Begroting 2020 - inkomsten

Begroting 2020 - uitgaven

Vragen of wilt u uw adres wijzigen?

GBLT regelt de belastingen

Belastingkantoor GBLT regelt de belastingen voor waterschappen en gemeenten, waaronder die van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Daarom ontvangt u de belastingaanslag van GBLT. In Mijn Loket op www.gblt.nl regelt u uw persoonlijke belastingzaken. Hier kunt u bijvoorbeeld uw rekeningnummer wijzigen of het betalen in delen via automatische incasso regelen.

Contact GBLT

Dan kunt u GBLT bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur via het telefoonnummer: 088-064 55 55 of uw vraag stellen via Twitter: @gbltservice. GBLT helpt u graag.

Ontvangt u uw belastingaanslag liever digitaal?

Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid op www.mijnoverheid.nl

Waarom betalen we waterschapsbelasting?

Waarom betaalt u waterschapsbelasting?

Kan het niet goedkoper?

3 vragen over waterprojecten