Kosten voor water


WDOD18058-01 infographic begroting HR totaal

Vragen of wilt u uw adres wijzigen?

GBLT regelt de belastingen voor Waterschap Drents Overijsselse Delta

GBLT heeft de jaarstukken over het jaar 2018 online staan. De jaarstukken zijn onderverdeeld in twee delen. Deel I Bestuursverslag en deel II Programmaverantwoording. In deel II staan ook de verplichte paragrafen en de jaarrekening 2018. In het voorwoord meldt het bestuur van GBLT;

“In 2018 plukte GBLT de vruchten van de inspanningen uit eerdere jaren. We hebben de belastingoplegging nagenoeg volgens productieplanning uitgevoerd. Dit is het effect van de verbeterde datakwaliteit en de inhaalslag op oude jaren."

GBLT sluit de exploitatie van 2018 af met een positief resultaat van € 1,5 mln. Dat is het saldo van € 2,4 mln. extra baten en € 0,9 mln. meer lasten, vooral voor de klantencontacten.

Belastingkantoor GBLT regelt de belastingen voor waterschappen en gemeenten, waaronder die van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Daarom ontvangt u de belastingaanslag van GBLT. Op de achterkant van het aanslagbiljet en op www.gblt.nl vindt u meer informatie over waterschaps- en gemeentebelastingen. In Mijn Loket op www.gblt.nl regelt u uw persoonlijke belastingzaken. Hier kunt u bijvoorbeeld uw rekeningnummer wijzigen of het betalen in delen via automatische incasso regelen.

Heeft u vragen over uw belastingen?

Dan kunt u GBLT bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur via het telefoonnummer: 088-064 55 55 of uw vraag stellen via Twitter: @gbltservice. GBLT helpt u graag.

Ontvangt u uw belastingaanslag liever digitaal?

Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid op www.mijnoverheid.nl

Waarom betalen we waterschapsbelasting?

Waarom betaalt u waterschapsbelasting?

Kan het niet goedkoper?

3 vragen over waterprojecten