Project Pills

In het PILLS project onderzochten wij hoe medicijnresten uit ziekenhuisafvalwater verwijderd kunnen worden. Hiervoor is een waterzuiveringsinstallatie gebouwd die het afvalwater van de Isala Klinieken in Zwolle behandelt. In de proefinstallatie zijn geavanceerde technieken toegepast, zoals UV-technologie, behandeling met ozon, aktiefkool en membraantechnologie. De resultaten zijn onder andere beoordeeld met zogenaamde bio-assays, waarmee effecten van lage concentraties medicijnresten op bijvoorbeeld bacteriën en algen worden gemeten. De onderzoeksresultaten zijn samengevat in het rapport residuen van geneesmiddelen in het aquatische systeem. (pdf, 2,4 MB)

Meer informatie over dit Europese project vindt u op www.pills-project.eu


logo_pills_header_2