Project EducEau

Het project EducEau heeft twee doelen:

  • Het bevorderen van bewustwording van sanitaire hygiëne: We zijn gestart met een eerste school als pilot. De leerkrachten zijn getraind om les te geven uit een door ons gemaakt lesboek over waterbeheer.
  • Het op niveau brengen van het drinkwatervoorziening en het toiletgebouw. Hierbij ondersteunen wij de gemeente en het waterschap Nakanbé.