Project DROP

DROP staat voor 'DROught adaPtion". DROP gaat enerzijds over anti-verdrogingsmaatregelen en om deze met concrete projecten te realiseren. Anderzijds richt DROP zich op de vraag hoe droogte bij de verschillende internationale partners in het beleid is geïmplementeerd. Kennisuitwisseling is een belangrijk element in dit project.

Begin 2015 zijn de twee eindproducten van DROP opgeleverd: het DROP-handboek met voorbeelden van praktijkmaatregelen en de Governance Assessment Guide. Hierin wordt de in het project ontwikkelde “governance assessment tool” beschreven en een deel van de resultaten beschreven die wij ermee hebben verkregen.

Beide zijn te downloaden van de site www.nweurope.eu.


logo