Partnerschap met Nakanbé

In Burkina Faso werkt WDODelta samen Vitens Evides International (VEI) in het stroomgebied van de  Nakanbé om het eerste waterschap in dat land op te richten en uit te rusten voor zijn taak.

Doel van het project: Ondersteuning van oprichting eerste waterschap in Burkina Faso.

Financiering:  Eenmalige subsidie van € 720.000 van Waterfonds EU.

Uitdaging

Er komt heel wat bij kijken om een waterschap vanuit het niets op te bouwen. Zeker als we ons realiseren, dat het stroomgebied van de rivier de Nakanbé twee keer zo groot is als Nederland. Bovendien duurt de regentijd maar drie maanden en de overige maanden valt er geen druppel regen. Alle reden voor de oprichting van een waterschap, dat deze uitdagingen aan kan en dat gebaseerd is op integraal waterbeheer.

Wat wij doen

Vanaf 2012 draagt WDODelta op de volgende manieren bij:

  • Het opbouwen van de organisatie van het waterschap Nakanbé, zowel bestuurlijk als ambtelijk.
  • Het opstellen van waterbeheerplannen.
  • Het geleidelijk invoeren van de waterschapsbelasting.
  • Het vergroten van draagvlak voor decentraal waterbeheer, door het instellen van lokale watercomités.

Resultaten

En dit hebben we tot dusver gerealiseerd:

  1. We hebben: de organisatie opgezet, een organigram opgesteld, het communicatieplan opgesteld, de website gereed gemaakt, we hebben een internetverbinding gerealiseerd en de financiële administratie opgezet.
  2. We hebben het waterbeheerplan voor 75% gereed gemaakt en de gidsen/handboeken voor onderhoud aan dammen en erosiebestrijding (voorkomen dichtslibben dammen) zijn gereed.
  3. Jaarlijks budget voor ruim 50 % gedekt uit waterschapsbelasting (in 2011 nog 0%)
  4. Van de 40 beoogde watercomités zijn er 26 opgericht en 16 functioneren naar behoren.
  5. De medewerkers zijn door ons waterschap opgeleid in Integraal Waterbeheer, GIS, opstellen van waterplannen, sanitatieprojecten, bestrijding van waterhyacint, technische trainingen voor onderhoud stuwdammen en erosiebestrijding, administratief- en financiële trainingen en het opstellen van processen.
  6. Spin off; Uit het partnerschap met waterschap Nakanbé is het samenwerkingsproject Faso Koom (de waterschappen in Nederland en Burkina Faso slaan de handen ineen om het waterbeheer op een hoger peil te brengen. Door de recent opgezette samenwerking met de Malinese watersector worden ook de in Burkina Faso opgedane ervaringen ingezet voor het regionale waterbeheer in Mali.

Met subsidie van de Europese Unie

Europese Unie

Foto's uit het stroomgebied van de Nakanbé

Een groot probleem: erosie.
Water bergen
Voorlichting
Het waterschap is er!
Een gevuld bassin
Drinkwater voor mens en dier

Een inkijkje (in het Frans) over het stroomgebied van de rivier de Nakanbé in Burkina Faso. Het gebied waar WDODelta samen met Vitens Evidens International (VEI) de lokale bevolking helpen om integraal waterbeheer en een waterschap op poten te zetten.