Internationale samenwerking Burkina Faso tot 2030 een feit

Gepubliceerd op 19 februari 2020

Als onderdeel van een werkbezoek aan Burkina Faso is tijdens een officiële bijeenkomst het protocol d’entente ondertekend. Hiermee is de kennisdeling op het gebied van waterbeheer en een duurzame samenwerking vanwege het Blue Deal-programma tot 2030 een feit. Binnen de internationale samenwerking van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is Burkina Faso een zogeheten focusland. In dat land brengt WDODelta kennis over op het gebied van waterbeheer. Dit doet ze samen met vijf andere Nederlandse waterschappen.

De betrokken partijen kijken tevreden terug op het werkbezoek. Ze zijn overtuigd van een groeiende en stabiele samenwerking in de Blue Deal-projecten, zowel in Nederland als in Burkina Faso.

Tijdens gesprekken met de Burkinese Unie van Waterschappen en de Nederlandse Ambassade in Burkina Faso werd van gedachten gewisseld over diverse onderwerpen en is een bliksembezoek gebracht aan de delegatie van de Europese Unie in de hoofdstad Ouagadougou. Met de secretaris-generaal van het ministerie van Water werd gesproken over de veiligheidssituatie.

Slim gebruik water mijnbouw

Goudwinning is één van de grootste gebruikers en vervuilers van water in Burkina Faso. Goudwinning wordt handmatig of industrieel gedaan en is veruit het belangrijkste exportproduct van het West-Afrikaanse land. De Blue Deal ondersteunt de lokale waterschappen bij het beperken van de negatieve effecten op het watersysteem door onder andere het opzetten van monitoringsprogramma’s, het organiseren van samenwerking tussen het ministerie van Mijnbouw en de waterschappen en het slim (her)gebruik van water rondom de mijnbouwlocaties. Daarnaast stimuleert de Blue Deal goudwinning zonder chemicaliën.

Voor de lokale bevolking is gouwwinning een belangrijke bron van inkomsten. Het uit de verschillende mijnen opgepompte water wordt momenteel beperkt gebruikt, terwijl er altijd behoefte bestaat aan water van goede kwaliteit. In dit project wordt onder andere onderzocht of de waterkwaliteit goed is en/of dit water opgevangen en vastgehouden kan worden in een reservoir. Het water kan dan worden hergebruikt voor de omliggende landbouwgebieden of een viskwekerij, waardoor een win win situatie ontstaat.

Herstel dammen en verbeteren waterkwaliteit drinkwaterbassins

In de vijf waterschapsgebieden in Burkina Faso liggen veel waterbassins en stuwmeren. Deze zijn aangelegd voor de watervoorziening van landbouw en voor drinkwater, vooral tijdens de lange droge periodes tussen de regenseizoenen.

De onderhoudstoestand van de dammen en dijken van deze bassins verslechtert voortdurend. Vaak ligt er een dikke sliblaag van minstens 50 cm op de bodem, waardoor er veel minder water beschikbaar is voor de omgeving. Ook groeien er veel invasieve plaagplanten in de bassins wat slecht is voor de waterkwaliteit.

Blue Deal

De projecten in Burkina Faso zijn een onderdeel van de Blue Deal. Dat is een internationaal programma van de 21 waterschappen in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Doel is om wereldwijd twintig miljoen mensen toegang te geven tot voldoende en schoon water en te beschermen tegen water.


Meten waterkwaliteit bij goudmijn

Meten waterkwaliteit bij goudmijn

Ondertekening convenant

Ondertekening convenant

Plaagplanten

Plaagplanten

Waterbassin

Waterbassin