Waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Drents Overijsselse Delta sloten voor de eindverwerking van hun zuiveringsslib per 2021 een overeenkomst met Slibverwerking Noord Oost Nederland B.V. (combinatie GMB / EEW) voor een periode van twintig jaar.

  

foto dagelijks bestuurslid Marion Wichard

Dagelijks bestuurslid Marion Wichard ondertekende hiervoor de overeenkomsten namens WDODelta.

Lees hier het persbericht