Kosten voor water


Tarieven 2018

Waarom betaal ik belasting?

Kan het niet goedkoper?

3 vragen over waterprojecten

Jim de Geer, afdelingshoofd projectrealisatie geeft aan wat hem drijft en waarom een waterproject vaak zo veel kost.

Vragen over uw belasting?

Voor al uw vragen over waterschapsbelastingen, aangifte en kwijt-schelding kunt u contact opnemen met het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT).

Telefoon

088 - 064 55 55 (lokaal tarief)

Loket

Via Mijn Loket op www.gblt.nl  regelt u snel en gemakkelijk uw persoonlijke belastingzaken. Ontvangt u uw belastingaanslag voortaan liever digitaal? Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid op www.mijnoverheid.nl.

GBLT heft en int de gemeente-en waterschapsbelastingen voor vijf waterschappen en zes gemeenten, waaronder die van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Uw belastingaanslag ontvangt u ook via deze organisatie.

Tarieven 2017

uw waterschap

Belastingtarieven 2017

Waterzuiveringsheffing

Overzicht tarief 2017
Waterzuiveringsheffing Heffingsmaatstaf Tarief 2017 Tarief 2016
Bedrijven/huishoudens per vervuilingseenheid

Vervuilingseenheid

€ 53,97

€ 53,44

Watersysteemheffing

TARIEVEN

2017

euro

2018

euro

Watersysteemheffing

Inwoners 104,42
96,37
Agrarisch en overig ongebouwd binnendijks 75,00
70,93
Agrarisch en overig ongebouwd buitendijks 18,75
17,73
Agrarisch en overig ongebouwd binnendijks wegen 49,99
141,85
Agrarisch en overig ongebouwd buitendijks wegen 37,50
35,46
Bos en natuur 4,43
4,39
Gebouwd binnendijks (per 100.000 WOZ) 50,20
46,00
Gebouwd buitendijks (per 100.000 WOZ) 12,55
11,50

Verontreinigingsheffing

53,97
52,87

Zuiveringsheffing

53,97
52,87