Project Inners

In het project Inners willen we de waterketen (van afvalwater van bedrijven en huishoudens tot de zuivering van afvalwater) verduurzamen. Samen met tien partners uit zes Europese landen zijn dertien projecten opgezet waarmee energie uit afvalwater wordt gehaald. Hiermee kan het energieverbruik voor het zuiveren van afvalwater worden verminderd.

Op de website www.inners.eu vindt u meer informatie over dit Europese project.


inners