Internationale samenwerking


Water, sanitatie en hygiëne

Veldwerkers krijgen uitleg in het veld

Wij dragen bij aan langjarige doelstellingen op het gebied van water, sanitatie en hygiëne. We doen dat in navolging van het WASH akkoord (Water Sanitatie Hygiëne akkoord van Schotland). In het verband van de Dutch Water Authorities (DWA) van de Unie van Waterschappen wisselen we kennis en ervaring uit met andere landen, zoals Zuid Afrika, Burkina Faso, Roemenië, Bolivia, Benin en Mongolië.

Flooddefense Kampen-Midden

De flooddefense around Kampen-Midden is about 2 kilometers. The old citywall of Kampen forms a large part of this flooddefense. In places were there are no streets and squares, the flootdefense consists of different separate elements that closes when there are high water levels. There are 84 of those elements, together they combine to a total of 200 meter. The High Water Brigade (literal name) takes charges in closing the flooddefense.

Burkina Faso

Wij ondersteunen het opzetten van waterschappen in Burkina Faso. In de afgelopen decennia is het waterprobleem daar steeds verder verslechterd: minder neerslag, meer druk op de watervoorraden voor een groeiende landbouwgeoriënteerde bevolking en de klimaatverandering. Ook heeft het land te maken met achteruitgang van de waterkwaliteit, wind- en watererosie, lozingen van afval in de natuur en verschillende soorten industriële watervervuiling. Hierdoor worden de ontwikkelingsmogelijkheden- vooral in de landbouw waarbij altijd water nodig is- bedreigd. In 2010 is gestart met het oprichten van vijf waterschappen in Burkina Faso. In 2014 zijn de laatste twee waterschappen gestart.

Dorpelingen halen water uit de put

Roemenië

In de provincie Teleorman hebben we samen met de provincie Overijssel en waterschap Vechtstromen een Water Management Centrum opgezet.

Samen met onze Roemeense partners hebben we ons ingezet voor betere sanitaire voorzieningen bij lokale scholen. Daarnaast hebben we een educatief project opgezet dat moet bijdragen aan bewustwording van sanitaire hygiëne. Inmiddels is het project afgerond op 17 scholen.

Bolivia

Waterschap Drents Overijsselse Delta ondersteunt de waterbeheerder in Tarija met adviezen over anaerobe zuivering, het hergebruik van afvalwater en de introductie van integraal waterbeheer.

Benin

In Benin financieren we onderstaande sanitatieprojecten:

Project Ouemé: Aanleg van sanitaire voorzieningen in dorpen in Zuidoost Benin. Naast de aanleg is er veel aandacht voor bewustwording, training en voorlichting.

Project EcoSan Benin: Bewustwording van hygiëne en hergebruik bij een agrarisch opleidingscentrum. Daarnaast worden jongeren gestimuleerd een onderneming te starten met mobiele toiletten.