Zoeken
Kaart
Lijst

Zoek

Projectenkaart

Over ons


Uw waterschap verbindt wonen, werken en natuur met water.

#vacatures Werken bij het waterschap?

Werken bij WDODelta geeft je de mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten. Bij het waterschap werken ongeveer 500 medewerkers in diverse beroepen; van bedrijfsjurist tot zuiveringstechnicus, van ecoloog tot muskusrattenbestrijder.

Zaken doen?

Doet u zaken met het waterschap?

We hebben in samenwerking met andere waterschappen in- en verkoopvoorwaarden opgesteld.

Kosten voor water

  • Wat zijn de tarieven voor de waterschaps- en de watersysteemheffing in 2016?
  • Hoe wordt de begroting voor het waterschap opgesteld?
  • Waar kan ik terecht voor vragen over waterschapsbelastingen?

Bent u niet tevreden?

Onze medewerkers doen hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent.

We stellen direct contact met u op prijs. Samen zoeken we naar een oplossing.

Wilt u echter een klacht indienen? We verwijzen u dan naar de pagina 'Klacht". U dient namelijk een formele weg te bewandelen zodat we uw klacht in behandeling kunnen nemen.

We stellen ons voor

Uw waterschap, ons verhaal

Hier vindt u wat hoofdtopics van uw waterschap. Op basis van onze data, kaart- en beelmateriaal, stelden we een aantal items voor u samen.

Uw waterschap ons verhaal

Wat en wie zijn we

WDODelta in cijfers

  • Het beheergebied is 257.500 hectare groot, met circa 580.000 inwoners, verdeeld over 22 gemeenten.
  • De diagonale afstand van Deventer naar Assen is 90 kilometer.
  • Het gebied heeft 7045 kilometer watergangen en 872 kilometer waterkeringen.
  • Er zijn 16 rioolwaterzuiveringsinstallaties, 341 gemalen en maar liefst 1892 stuwen.