Over ons


Uw waterschap verbindt wonen, werken en natuur met water.

Hoe doen we dat?

Hallo, wij zijn...WDODelta

WDODelta in cijfers

  • Het werkgebied is 257.500 hectare groot, met circa 580.000 inwoners, verdeeld over 22 gemeenten.
  • De diagonale afstand van Deventer naar Assen is 90 kilometer.
  • Het gebied heeft 7.045 kilometer watergangen en 872 kilometer waterkeringen.
  • Er zijn 16 rioolwaterzuiveringsinstallaties, 341 gemalen en maar liefst 1.892 stuwen.