Over ons


Uw waterschap verbindt wonen, werken en natuur met water.

Wij zijn uw waterschap

Even kort voorstellen: hallo wij zijn uw Waterschap Drents Overijsselse Delta

In cijfers

  • Het werkgebied is 255.105 hectare groot, met circa 580.000 inwoners, verdeeld over 22 gemeenten.
  • De diagonale afstand van Deventer naar Assen is 90 kilometer.
  • Het gebied heeft 7.045 kilometer watergangen en 872 kilometer waterkeringen.
  • Er zijn 16 rioolwaterzuiveringsinstallaties, 346 gemalen en maar liefst 1.973 stuwen.

Hoe doen we dat?

In verbinding met onze omgeving

Contact

Neem gerust contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft.

Klimaat belangrijk voor het waterschapswerk

In deze animatie ziet u hoe het waterschap werkt en waarom. Hoe houdt u droge voeten en hoe werkt dat nou met waterpeilen?