Waterschappen hebben veel kennis in huis. Die kennis wordt steeds belangrijker om de opgaven waar ze voor staan op het gebied van veiligheid, klimaatadaptatie, waterkwaliteit, energie en circulariteit goed uit te kunnen voeren. Maar gebruiken we aanwezige kennis en inzichten wel genoeg als onderbouwing bij besluitvorming, of laten we ons nog al eens leiden door de onderbuik? En hoe komt dat dan? Dit vormt de rode draad van het eerste online en offline kennisfestival op 5 november 2020 voor de waterschappen. Dit organiseren we in samenwerking met STOWA: stichting onderzoek waterschappen. 

Op het kennisfestival kun je een divers programma verwachten. Online lezingen, webinars en debatten wisselen elkaar af met kleinere inhoudelijke sessies op diverse locaties. Hier worden lokale of regionale vraagstukken verdiept. We werken aan een relevant en actueel programma voor de waterschappen.

5 november 2020

Op dit moment staat het programma nog niet vast. Wel is bekend dat een combinatie van online en fysieke bijeenkomsten elkaar gaan afwisselen. Mogelijk wordt het een dag, misschien wel meerdere, waarbij lokaal en nationaal worden gecombineerd. Er is ruimte voor webinars en bijeenkomsten over specifieke onderwerpen of projecten. Doelgroepen kunnen daarbij variëren. Je kunt dadelijk zelf je programma samenstellen. Hier zijn enkele voorbeelden te vinden van wat zou kunnen voor het programma.

Doe mee!

Ben jij betrokken bij een interessant project of Community of Practice waarin kennis een belangrijke rol bij speelt en je soms moet kiezen tussen onderbouwd of onderbuik? Heb jij in een project mooie nieuwe (kennis)inzichten opgedaan die je graag met anderen wilt delen? Of ken je een spreker die hier inspirerende dingen over zegt? Wij horen het graag. Stuur voor 8 september een e-mail naar Maarten Claassen van STOWAClaassen@stowa.nl.