Waterschappen hebben veel kennis in huis. Die kennis wordt steeds belangrijker om de opgaven waar ze voor staan op het gebied van veiligheid, klimaatadaptatie, waterkwaliteit, energie en circulariteit goed uit te kunnen voeren. Maar gebruiken we aanwezige kennis en inzichten wel genoeg als onderbouwing bij besluitvorming, of laten we ons nog al eens leiden door de onderbuik? En hoe komt dat dan? Dit vormt de rode draad van het eerste online en offline kennisfestival op 5 november 2020 voor de waterschappen. Dit organiseren we in samenwerking met STOWA: stichting onderzoek waterschappen.