In samenwerking met Deltares, Infram en Radboud Universiteit Nijmegen onderzoeken we hoe sterk de grasmat op zanddijken is. In de week van maandag 25 januari starten de proeven op de tweede locatie op de Vechtdijk bij Dalfsen. Dit project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.

De proeven starten in de week van maandag 25 januari op de dijk langs de Ruitenborghweg, ter hoogte van de volkstuinvereniging. Op de dijk staat een stellage waarmee golven worden nagebootst, die over en op de dijk klotsen. Hiermee onderzoeken we hoelang het duurt voor de grasmat kapot gaat én of en wanneer het zand uit de dijk gaat spoelen. Na de proeven worden beschadigingen hersteld en extra in de gaten gehouden. De proeven worden op drie verschillende locaties uitgevoerd. 

Tweede locatie

Afgelopen december en januari zijn er proeven gedaan op de Vechtdijk vlakbij Berkum. De tweede locatie is op de dijk bij Dalfsen. De proeven in Dalfsen duren tot eind februari. Tot slot zijn er in maart proeven op een derde locatie op de dijk bij de Hessenweg tussen de spoorwegovergang en het gemaal De Broekhuizen. Met de resultaten van deze drie locaties wordt een landelijke rekenregel gemaakt om de sterkte van de grasmat op zanddijken te berekenen. Ook worden de resultaten in het project Veilige Vecht gebruikt, waarin de dijk tussen Dalfsen en Zwolle wordt versterkt.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het innovatieproject Gras op Zand is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Verdeeld over 18 projecten pakt WDODelta 180 kilometer dijken aan. Zo wordt gewerkt aan een land waar het veilig wonen, werken en recreëren is.