Afgelopen woensdag is het speelplein aan de Trompstraat in Genemuiden opnieuw officieel geopend. Het plein is op initiatief van bewoners uit de directe omgeving toekomstbestendiger gemaakt. Waar voorheen last was van hittestress en wateroverlast is nu ruimte gemaakt voor vergroening en een waterberging. 

Toekomstbestendig speelplein

Vorig jaar was het speelplein aan de Trompstraat in Genemuiden geheel geasfalteerd waardoor de buren op het ene moment last hadden van hittestress en op het andere moment last hadden van wateroverlast. In de afgelopen maanden hebben de gemeente en bewoners actief eraan gewerkt om deze plek om te toveren tot een toekomstbestendig speelplein.

Officiele opening

Wethouder Slingerland opende woensdag op een feestelijke manier het speelplein waarna vervolgens de kinderen hielpen met het doorprikken van de ballonnen. Na opening is de speeltuin direct enthousiast in gebruik genomen door een hele groep kinderen uit de buurt. Allemaal hebben zij van te voren hun ideeën toegestuurd.

Klimaatbestendige oplossing

Het infiltreren van het regenwater bleek na bodemonderzoek niet mogelijk op deze plek door een ondoorlatende kleilaag. Daarom is ervoor gekozen om onder het plein afgelopen winter een grote ondergrondse waterberging aan te leggen door de gemeente Zwartewaterland. Naast het ondergronds aanpakken van wateroverlast door technische oplossingen is er ook ingezet op vergroening met gras, bomen, en een pergola voor extra schaduw. Hiermee is een fijne plek gecreëerd om waar de buren kunnen samen komen en de kinderen kunnen spelen.

Subsidie KlimaatActief! 

De bewoners verkregen eerder al de tweede prijs voor hun ideeën voor de groenste straat.
Vervolgens is het plan verder uitgewerkt en zijn zij daarmee in gesprek gegaan met de gemeente. Op zoek naar organisaties die het project wilden ondersteunen. WDODelta heeft een bijdrage aan dit project geleverd vanuit subsidie KlimaatActief!. Deze subsidie is zo’n succes, dat de pot voor 2020 al leeg is. Nieuwe initiatieven hopen we in 2021 weer te kunnen steunen.