Afgelopen woensdag is het speelplein aan de Trompstraat in Genemuiden opnieuw officieel geopend. Het plein is op initiatief van bewoners uit de directe omgeving toekomstbestendiger gemaakt. Waar voorheen last was van hittestress en wateroverlast is nu ruimte gemaakt voor vergroening en een waterberging.