Wat fijn dat je de eerste nieuwsbrief leest van het innovatieproject ‘Dijken en Natuur: een symbiose’. In dit project onderzoekt Waterschap Drents Overijsselse Delta, samen met allerlei partners, hoe bij dijkversterkingen waterveiligheid en natuur(ontwikkeling) hand in hand kunnen gaan en van elkaar kunnen profiteren. Met deze nieuwsbrief houden we je periodiek op de hoogte van de voortgang en stand van zaken van het project. In deze eerste nieuwsbrief lees je meer over:

  • de aanleiding en inhoud van het project;
  • de Community of Practice bijeenkomst;
  • het dijkgesprek tussen projectmanager Karin Snel en omgevingsmanager Peter Lieverdink;
  • een terugblik op de Dijkwerkersdag;
  • de dialoogsessies van het project.

Wat houdt het project in?

Dijkversterkingen in de buurt van natuurgebieden brengen grote uitdagingen met zich mee. Er zijn veel verschillende partijen bij betrokken, ieder met een eigen belang. In plaats van de belangen tegen elkaar af te wegen, zijn er ook mogelijkheden voor win-win-oplossingen. Hoe kunnen bij dijkversterkingen waterveiligheid en natuur(ontwikkeling) hand in hand gaan en van elkaar profiteren? Dat onderzoekt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) samen met dijkwerkers, natuurorganisaties, andere overheden en lokale belanghebbenden de komende drie jaar binnen het innovatieproject Dijken en Natuur. Lees hier meer over het project.

Community of Practice

Op 16 juni kwamen collega’s van waterschappen, natuurorganisaties, rijksoverheden en ingenieursbureaus bij elkaar in Amerongen. Deze dag stond in het teken van het opstellen van een concept ontwikkelagenda om de uiteenlopende vragen rondom dijkversterkingen in natuurgebieden te bundelen. We hebben elkaar beter leren kennen en vragen met elkaar gedeeld. Alle input hebben we verwerkt in de volgende thema’s; nature-based solutions, Nature2000 wet- en regelgeving, koppeling met maatschappelijke opgaven en integrale versterkingsprocessen. Deze thema’s vormen het uitgangspunt voor de verschillende oplossingsrichtingen om in de Community of Practice (CoP) te verkennen. Lees hier meer over de bijeenkomst.

Dijkgesprek

Onbevredigende oplossingen of afgewezen vergunningen. De helft van alle (komende) HWBP-projecten grenst aan een Natura2000-gebied, met alle belemmeringen van dien. Maar hoe kunnen waterveiligheid en natuur elkaar juist versterken. Karin Snel en Peter Lieverdink spraken hierover in een dijkgesprek op de dijk tussen Koehool en Lauwersmeer. Het hele artikel lees je in het E-zine van het HWBP. Lees hier het artikel.(externe link)

Terugblik masterclass Dijkwerkersdag

Tijdens de Dijkwerkersdag organiseerden we een interactieve masterclass Dijken en Natuur. Met meer dan 70 enthousiaste dijkwerkers spraken we tijdens deze masterclass over de uitdagingen voor dijkversterkingen nabij natuurgebieden en op welke manier we met het Dijken en Natuurproject de dijkwerkers kunnen ondersteunen. De uitdagingen lopen uiteen van financiering, (nationale) beleidskaders, verbinding met ecologische opgaven als PAGW en KRW tot beheer, betrekken van stakeholders en de juridische knelpunten. Daarbij ook de roep om ruimtes in wet- en regelgeving te benutten om natuurinclusieve dijkversterkingen te realiseren die zich voordoen in dijkversterkingsprojecten.

Dialoogsessie Techniek

Welke technische kennis is nodig voor het oplossen van knelpunten en benutten van kansen voor Dijken en Natuur? Met deze vraag gingen we aan de slag tijdens de eerste online dialoogsessie Dijken en Natuur over Techniek. De dialoogsessies zijn onderdeel van het kennisspoor van Dijken en Natuur. Door middel van vier dialoogsessies willen we in beeld brengen welke kennis er beschikbaar is, welke kennis we nog niet hebben en welke kennis nodig is om Dijken en Natuur verder te brengen. Lees hier meer over de dialoogsessie.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit innovatieproject? Kijk dan op www.wdodelta.nl/dijkenennatuur. Heb je je nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief? Doe dat dan hier(externe link).