Bij het inspecteren van de dijken langs de IJssel, troffen dijkinspecteurs van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) van dichtbij een bever aan in een zogeheten beverwak. Door het hoge water zoeken ze tijdelijk een nieuw heenkomen. De dijk is dan het eerste droge en ideale stuk land dat ze tegenkomen. De aangetroffen bever blijft gelukkig ver genoeg van de dijk in zijn wak en kan geen kwaad.

Foto van een bever in een beverwak
Foto: Bever in een beverwak.

De bever hoort thuis in het Nederlandse rivierengebied. Na zijn herintrede is het dier bezig met een opmars vanuit het zuiden richting het noorden. Ook in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta worden de laatste jaren steeds meer beversporen gezien. De komst van de bever  wordt toegejuicht in het licht van natuurbeheer en biodiversiteit. Twee onderwerpen waar ook de waterschappen een steeds grotere rol in vervullen. Onlangs is zelfs een speciaal Deltaplan Biodiversiteitsherstel ondertekend.

Het waterschap komt over het algemeen bevers alleen tegen in kolken in de uiterwaarden. Dat is een zeer geschikte leefomgeving voor deze beschermde diersoort. Tijdens hoogwater is er extra aandacht voor muskusratten, beverratten en bevers. Omdat ze hogere en droge plekken zoeken, verplaatsen ze zich richting de dijk. Eventuele graafschade wil het waterschap dan voorkomen of snel ontdekken.

Meer informatie