Met dit formulier doet u een melding voor werkzaamheden binnen het beheersgebied van het waterschap Drents Overijsselse Delta op basis van de Algemene Regels(externe link) bij de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Voor allerlei werkzaamheden die u wilt (laten) uitvoeren rondom uw huis, tuin, erf of bedrijf krijgt u te maken met regels van de overheid.

Als de activiteit die u wilt verrichten onder de Algemene regels valt en plaatsvindt in het te beschermen gebied van watergangen en dijken (zie Leggers) dan moet u deze minimaal twee weken voorafgaand aan uw activiteit melden. 

Dit kan met het Meldingsformulier Waterwet. Ook kunt u gebruik maken van het Omgevingsloket Online (OLO)(externe link).

Wanneer melden?

Raadpleeg altijd eerst de Algemene Regels(externe link) bij de Keur op onze website of neem contact op met één van de medewerkers van het team Vergunningen van het waterschap. Het team is te bereiken via 088 2331 200 of vergunningen@wdodelta.nl. Zo komt u erachter of de voorgenomen activiteiten vergunningplichtig zijn of dat een melding volstaat.