De Marswetering in Dalfsen krijgt een upgrade. De kwaliteit van het buitenwater verbetert, meer water kan worden opgevangen als het vaak regent, of water kan beter worden vastgehouden bij droogte. Na onze werkzaamheden voldoet de wetering weer aan de Europese eisen en aan de Kaderrichtlijn Water (KRW).