De Marswetering in Dalfsen krijgt een upgrade. De kwaliteit van het buitenwater verbetert, meer water kan worden opgevangen als het vaak regent, of water kan beter worden vastgehouden bij droogte. Na onze werkzaamheden voldoet de wetering weer aan de Europese eisen en aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). 

Waar?

Het totale project wordt in twee delen uitgevoerd. Fase I is afgerond. We hebben het gebied van stuw Vilsterskerkpad tot stuw Aalshorsterpad aangepakt. Dit noemen we de landgoederenzone.

Fase II, de landbouwzone, betreft het traject vanaf stuw Aalshorsterpad tot gemaal Linterzijl. 

Wat doen we?

Dit project bestaat uit 3 delen:

  • De waterkwaliteit verbeteren en hindernissen voor vissen verwijderen;
  • Zorgen dat de wetering meer water kan opvangen met waterbergingen;
  • Zorgen dat de wetering makkelijker te onderhouden is. 

Wanneer?

Fase 2 startte in januari 2020: daarin gaat het om het gebied van stuw Aalshorsterpad tot gemaal Linterzijl. Bekijk het ontwerpplan voor fase 2. We verwachten medio 2021 klaar te zijn met dit project.

Met wie? 

  • Aan dit project werken we samen met Aannemersbedrijf Gerwers
  • Dit project krijgt steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. 

Beheer en onderhoud

Het onderhoud van de Marswetering gebeurt nu vooral vanaf het water. Na afronding van fase twee (voorjaar
2021) voert het waterschap het onderhoud rijdend uit vanaf de kant. Het maaisel dat hierbij vrijkomt, wordt op de percelen van de agrariërs gelegd.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u gevonden wat u zocht?