Leerlingen van twee basisscholen in Pesse volgden in oktober een bijzondere techniek- en waterles. Zij maakten kennis met grote machines en leerden spelenderwijs over techniek en veiligheid. Daarnaast was er aandacht voor het graven van een sloot, de stroming van water, verschillende grondsoorten en het werken met technische apparaten. Deze les vond plaats in het kader van het zogenaamde Social Return on Investment (SROI), wat inhoudt dat er bij werkzaamheden van het waterschap ook oog is voor het sociale aspect. In dit geval voor het onderwijs.

Het project Waterschapszorg van waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) voerde tussen eind 2020 en begin 2021 werkzaamheden uit in het gebied rond Pesse. Aannemer Waninge Grondverzet was in dit gebied de uitvoerder van deze werkzaamheden. De grote machines die daarbij zijn ingezet, gingen soms ook over de openbare weg. Leerlingen van de lokale basisscholen maakten nu kennis met deze machines en leerden spelenderwijs over techniek en veiligheid.

Techniek en water staan centraal

Voor alle leerlingen uit de groepen 7 en 8 van scholen de Posthoorn en De Akker was er een echt machinespektakel. Grote machines van de plaatselijke aannemer Sander Waninge Grondverzet deden hun indrukwekkende entree. Zo werden jonge bouwers warm gemaakt voor technisch werk. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vraagt binnen het project Waterschapszorg dat er –  naast het uitvoeren van de werkzaamheden – ook aandacht voor het sociale aspect mag zijn. Dit is in het contract met de aannemer vastgelegd, in dit geval met Waninge Grondverzet. Zo is de speciale techniek- en waterles ontstaan. 

Wat is Waterschapszorg?

Waterschapszorg is één van de projecten die WDODelta uitvoert. Doel van het project is om het onderhoud van alle sloten in het werkgebied (van Assen tot Deventer) op dezelfde manier in te delen. Dit zorgt voor een gelijkwaardig beheer en onderhoud in het gebied van WDODelta. In vier jaar tijd wordt voor alle sloten bekeken hoe groot de aan- en afvoer van water is en wie daar voor het onderhoud gaat doen.  Op de website wdodelta.nl/waterschapszorg staat alle informatie hierover. In 2023 is het project afgerond.

Meer informatie