Voor het lozen van afvalwater of bepaalde activiteiten moet u melding doen of een vergunning aanvragen bij het waterschap.