Voor het lozen van afvalwater of bepaalde activiteiten moet u melding doen of een vergunning aanvragen bij het waterschap.

Beschrijving

Dat geldt in de volgende gevallen:

  • U wilt een tuinbouwbedrijf opstarten
  • U heeft een tuinbouwbedrijf en u wilt wijzigingen doorvoeren
  • U wilt een veehouderij of een bedrijf met open teelt opstarten
  • U heeft een veehouderij of bedrijf open teelt en u wilt wijzigingen doorvoeren
  • U wilt afvalwater rechtstreeks lozen in oppervlaktewater (dus niet in het riool)

Wilt u weten of u vergunningsplichtig of meldingsplichtig bent? Doe de vergunningscheck op het Omgevingsloket Online.

Voorwaarden

Voor lozingen is een melding bij of watervergunning nodig van het waterschap.

Wilt u weten of u meldings- of vergunningsplichtig bent? Doe dan de vergunningscheck op het Omgevingsloket Online.

Aanpak

U kunt een melding doen of een vergunning aanvragen via het Omgevingsloket Online. Hiervoor kunt u DigID of E-Herkenning gebruiken. Houd uw gegevens bij de hand.

Levertijd

De proceduretijd van een melding is in de regel vier weken. Van een vergunning is de proceduretijd in de regel zes maanden. De termijn kan in bijzondere gevallen worden verlengd. Daarvan wordt u dan altijd tijdig in kennis gesteld.

Geldigheid

Een melding of verleende vergunning geldt voor een bepaalde tijd, tenzij de vergunning/toestemming een andere termijn noemt.