Updates

In dit liveblog leest u de laatste updates. Bovenaan staat de meest recente informatie, het blauw gekleurde bolletje is de actuele situatie.

 1. Nog te doen: 29 juni: Droog, maar niet uitzonderlijk

  Sinds vorige week is er circa 8 tot plaatselijk meer dan 20 mm neerslag gevallen. Dit was minder dan verwacht. In de hele maand juni viel vooral in het westelijk deel van ons werkgebied een behoorlijke hoeveelheid neerslag: rond de 70 mm. Dat is iets meer dan het gemiddelde maandtotaal van 65 mm. Het grootste deel van ons gebied zit daar nog onder met ongeveer 40 tot 50 mm (bekijk de neerslagkaart van juni). Door de geringe hoeveelheid neerslag van de afgelopen week zien we het neerslagtekort geleidelijk toenemen. In ons zuidelijke deel meer dan in het noordelijke deel. De grondwaterstanden zijn op dit moment voor een groot deel van ons gebied normaal voor de tijd van het jaar. Wel zien we dat de hogere gronden net wat droger zijn dan normaal. Denk hierbij aan de Sallandse Heuvelrug, het Drents Plateau en de stuwwallen rond Havelte en Steenwijk.

  Over het algemeen kunnen we goed aan de watervraag voldoen. Op locaties waar geen wateraanvoer ‘op zit’ beginnen verspreid door het gebied sloten droog te staan. Dit is normaal voor de zomermaanden. Er liggen een aantal warme dagen in het verschiet en richting het einde van de week een aantal regenbuien. Hierna wordt het wisselvalliger en koelt het af naar normale temperaturen.

 2. Nog te doen: 22 juni: Oplopend neerslagtekort, dalende trend grondwater

  Begin juni viel in ons werkgebied nog veel regen, maar daarna is er tot nu toe geen neerslag van betekenis meer gevallen. Het neerslagtekort is landelijk toegenomen tot 127 mm. In het zuidelijke deel van Salland ligt het neerslagtekort rond dit niveau, in de rest van ons gebied is het neerslagtekort met 90 tot 110 mm iets gunstiger dan het landelijke gemiddelde. Wel zien we hierin regionale verschillen. De eerdere regen vulde het grondwater aan, waardoor we momenteel rond de normale waarden voor de grondwaterstanden zitten voor de tijd van het jaar. Wel zien we een dalende trend, vanwege de afgelopen droge weken. De aanvoer van water is voldoende om aan de watervraag te voldoen. Daar waar nodig maaien onze medewerkers watergangen extra en maken ze duikers schoon, zodat het water goed in ons gebied verspreid kan worden. Tot aanstaand weekend worden oplopende temperaturen verwacht, met op donderdag en vrijdag mogelijk onweersbuien.

  Begin volgende week is het weertype licht wisselvallig met gemiddelde temperaturen. Daarna volgt mogelijk een overgang naar warmer weer. 

 3. Nog te doen: 15 juni: Grondwater op niveau, maar warme en droge dagen voor de boeg

  De neerslag van eind mei en begin juni zorgde ervoor dat het neerslagtekort binnen ons werkgebied is gedaald en dat de grondwaterstanden op de lage gronden snel zijn gestegen. In de lage gronden van de IJsselvalei en de IJsseldelta zijn de grondwaterstanden zelfs hoog voor de tijd van het jaar. Op de hoge gronden van Drenthe en de Sallandse Heuvelrug zijn de grondwaterstanden normaal voor de tijd van het jaar. Op dit moment kunnen we voldoende water aanvoeren om aan de vraag te voldoen. Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen neemt ook de watertemperatuur toe.

  De komende dagen wordt het steeds warmer en blijft het droog. In het weekend markeren buien de overgang naar koeler en wisselvallig zomerweer.

 4. Nog te doen: 8 juni: Neerslag zorgt voor verlichting

  De neerslag die is gevallen, zorgt voor verlichting in de grondwaterstanden én voor speling in ons watersysteem. De bodem kon het water goed gebruiken en heeft de regen ook opgenomen. Met de huidige weersverwachtingen lijkt het erop dat we de komende periode (circa 10 dagen) met gelijkblijvende omstandigheden te maken hebben. Door de regen zijn de grondwaterstanden bijgetrokken en zijn ze in een groot deel van ons werkgebied normaal voor de tijd van het jaar. Hierin zijn regionaal wel wat verschillen te zien, afhankelijk van de ligging.

 5. Nog te doen: 18 mei: Droogte neemt toe, meer vraag naar water

  Het neerslagtekort zien we al vroeg in het seizoen toenemen. Hierdoor dalen de grondwaterstanden. We voeren water aan uit de IJssel, de Vecht, het IJsselmeer en de Drentse kanalen en hebben de waterpeilen op maximaal gezet. Momenteel wordt zoveel mogelijk water in het gebied vastgehouden om een buffer te creëren. Voor een goede wateraanvoer worden watergangen extra gemaaid waar nodig. Op dit moment zijn er geen onttrekkingsverboden ingesteld.

  Na de grote hoeveelheid neerslag eind februari en de regen van begin april bevond het grondwater zich op een zeer hoog niveau. Op dit moment staat het grondwater nog normaal tot laag voor de tijd van het jaar. Al met al zien we dat ons werkgebied droger wordt en de behoefte aan water voor landbouw en natuur toeneemt. Met een verwachting zonder noemenswaardige neerslag en stijgende temperaturen vertaalt zich dat naar een droger wordende situatie. Af en toe ligt er neerslag in het verschiet. Deze regen geeft korte en plaatselijke verlichting, maar doorbreekt niet de droger wordende trend. Lees het hele bericht.