Updates

In dit liveblog leest u de laatste updates. Bovenaan staat de meest recente informatie, het blauw gekleurde bolletje is de actuele situatie.

 1. Nog te doen: 27 juli: Ondanks regen neemt het neerslagtekort toe, maar er is nog voldoende water voor wateraanvoer

  Ondanks de regenval de afgelopen week blijft het droog en stijgt het landelijke neerslagtekort. De situatie bij ons watersysteem is beheersbaar, maar vanwege de aanhoudende droogte is alertheid vereist.

  De afvoer vanuit het hoofdsysteem, de Rijn en de IJssel, laat een dalende trend zien. Het IJsselmeer wisselt rond het iets opgezette peil. Op dit moment kunnen we nog voldoende water aanvoeren vanuit het Twentekanaal, de IJssel en het IJsselmeer om verder het werkgebied in te brengen. Wel worden er samen met de waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel en met Rijkswaterstaat extra pompen geplaatst bij gemaal Eefde. Lees hier het persbericht.

  Het neerslagtekort is het grootst in het zuidoostelijk deel van ons gebied. De neerslag van de afgelopen week, ongeveer 10 tot 30 millimeter, viel de afgelopen week vooral in het Drentse deel. 

  De grondwaterstanden zijn in ons gebied, voornamelijk de lagere delen, momenteel normaal maar laten een daling zien. De hoge gronden hebben te maken met een lagere grondwaterstand. We hebben de waterpeilen overal ingesteld op het maximum, maar nog binnen de bandbreedte, om zoveel mogelijk water vast te houden in het gebied.

  Het aantal nieuwe meldingen van beregenaars neemt minder snel toe. Door het warme weer en de droge periode neemt de kans op blauwalg in de zomermaanden weer toe. Plaatselijk staat de waterkwaliteit onder druk, net zoals vorige week.

  De weersverwachting schetst een beeld van afwisselend weer met normale temperaturen. De situatie is momenteel beheersbaar en de beschikbaarheid van water is nog voldoende. Wij blijven alert en letten op extremen, zoals een plotselinge omslag in het weer.

 2. Nog te doen: 20 juli: Heet zomerweer zet verder druk op watersysteem

  Door het hete en droge zomerweer neemt de druk op het watersysteem toe. Wel is de situatie over het algemeen nog beheersbaar. In enkele gebieden voeren we inmiddels de maximale hoeveelheid water aan en staan de waterpeilen onder druk.

  Ook in de grondwaterstanden zien we dat de daling doorzet en dat de watervraag verder toeneemt. Gemiddeld zitten we nu op 60 tot 80 procent van onze aanvoercapaciteit. Dit kan lokaal en regionaal sterk verschillen. Hiernaast zien we dat de afvoer van de Rijn afneemt. Daardoor daalt ook de waterstand van de IJssel, terwijl dat voor ons een belangrijke waterbron is om ons eigen watersysteem mee aan te vullen. Op dit moment is de beschikbaarheid van water nog voldoende en staat het IJsselmeer, waaruit we ook water aanvoeren, goed op peil. Lees ook het nieuwsbericht Schotbalken in Katerveersluis om water vast te houden.

  Het landelijk neerslagtekort is verder opgelopen en overschrijdt nu de 5 procent droogste jaren. Dit zien ook wij terug. In het zuidelijke deel van ons gebied is het neerslagtekort het grootst (Salland en regio Deventer). Momenteel is het neerslagtekort daar zelfs iets boven het landelijke gemiddelde.

  De grondwaterstanden zijn laag voor de tijd van het jaar en zakken verder uit. De vraag naar water uit sloten, weteringen, kanalen (oppervlaktewater) blijft toenemen en zet druk op het wateraanvoersysteem. Dit zien we terug in het aantal meldingen om oppervlaktewater te gebruiken voor het beregenen van gewassen. We blijven oproepen goed de regels in acht te nemen en alleen uit oppervlaktewater te onttrekken als er water over is op de betreffende watergang. Hiervoor neemt u van te voren contact op met de peilbeheerder. Het warme weer zorgt voor forse verdamping en helpt niet mee met het handhaven van de peilen. Voor de dijken zijn er vooralsnog geen bijzonderheden te melden. Uiteraard worden ze steeds droger en houden we ze goed in de gaten.

  Bij zwemlocatie Kolkbad De Lange Kolk in Den Nul is blauwalg aangetroffen op een ‘waarschuwingsniveau’. De provincie Overijssel geeft hiervoor een waarschuwing af bij de zwemplas zelf en op www.zwemwater.nl(externe link).

  De verwachte buien van vandaag en morgen kunnen enige verlichting geven, afhankelijk van waar ze precies vallen in ons werkgebied. Daarna is het weer droog en lopen de temperaturen mogelijk weer op.

 3. Nog te doen: 13 juli: Met warm weer in het vooruitzicht nemen neerslagtekort en droogte toe

  Tot nu toe is in de maand juli weinig neerslag gevallen. Het neerslagtekort neemt daardoor snel toe. Het zuidelijke deel van ons werkgebied kreeg de minste regen. Hier is het neerslagtekort dan ook het grootst. Ondanks het uitblijven van neerslag zijn de grondwaterstanden normaal tot laag voor de tijd van het jaar. De dalende trend van vorige week zet zich voort. Het wordt beetje bij beetje droger. 
  De neerslag die in de afgelopen maanden viel, zorgde er juist voor dat de situatie voor de aanvoer van water goed beheersbaar was. Maar ook hier zien we dat het stap voor stap steeds droger wordt. De waterpeilen staan overal ingesteld op het maximum om zoveel mogelijk water in ons watersysteem vast te houden. 

  Het aantal ‘beregenaars’ (vooral agrariërs die water uit sloten en kanalen gebruiken om hun gewassen te besproeien) neemt geleidelijk toe. Dit aantal zal verder stijgen verwachten we. Ook aan de aanvoer van dit water zit een grens. Langzamerhand lopen we in een aantal gebieden tegen de grens aan van onze aanvoercapaciteit. Waar dit het geval is, kunnen verzoeken om oppervlaktewater te onttrekken voor beregenen worden afgewezen. De verwachtte hoge temperaturen en het uitblijven van regen zal hier meer druk op zetten.

  In de komende periode staat er weinig tot geen neerslag in het vooruitzicht. Het wordt eind deze week, begin volgende week (zeer) warm. Dit betekent dat het water in sloten, vijvers, weteringen etc. ook warmer wordt. Bij hogere temperaturen bevat het water minder zuurstof en neemt de kans op blauwalg en botulisme toe. Gezien de toenemende droogte houden we de situatie nauwlettend in de gaten. Lees hier het bericht over blauwalg in de zomermaanden.
   

 4. Nog te doen: 6 juli: Buien waren verfrissend, maar het wordt wel droger

  Het landelijk gemiddelde neerslagtekort is de afgelopen twee weken redelijk gelijk gebleven en bedraagt 144 mm. Een groot deel van ons werkgebied zit rond of onder dit landelijk gemiddelde. Het zuidelijke deel van ons gebied (Salland) heeft de afgelopen periode minder neerslag gehad, daar ligt het neerslagtekort boven het landelijk gemiddelde (zo’n 162 mm). De grondwaterstanden zijn redelijk normaal tot laag voor de tijd van het jaar. Door de neerslag van de afgelopen dagen zijn de grondwaterstanden op de lage gronden weer iets gestegen of is de daling wat geremd. Op de hoger gelegen gronden is het effect van de neerslag niet merkbaar. Rustig aan wordt het steeds wat droger. De neerslag van afgelopen weekend is lokaal zeer verschillend gevallen. Met name richting het noorden is meer gevallen dan in ons zuidelijke deel. Over het algemeen genomen, viel er niet die hoeveelheid die was voorspeld. We blijven sturen op maximale waterpeilen. In een groot deel van ons gebied is dit mogelijk. In hoger gelegen gebieden of locaties waar geen wateraanvoer mogelijk is, vallen watergangen droog.

  De verzoeken om te beregenen met water uit de sloot nemen toe. We proberen hier zo goed mogelijk op in te spelen. De weersverwachting schets een beeld van overwegend droog met kans op zomerse temperaturen. We blijven alert, waarbij we ook letten op extremen, zoals een plotselinge omslag in het weer. 
   

Neerslagkaart maand juli

Neerslagkaart van het werkgebied van WDODelta (in millimeters aangegeven) van 1 t/m 25 juli 2022.
Neerslagkaart van het werkgebied van WDODelta (in millimeters aangegeven) van 1 t/m 25 juli 2022.