Het is droog in Nederland, ook in ons gebied. In dit liveblog houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in ons werkgebied. Hoe vaak we dat doen is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, zoals temperatuur, neerslag, wind en verdamping. Ook de vraag naar water, bijvoorbeeld voor het beregenen van gewassen, en de mogelijkheden voor het aanvoeren van water zijn van invloed. 

Updates

In dit liveblog leest u de laatste updates. Bovenaan staat de meest recente informatie, het blauw gekleurde bolletje is de actuele situatie.

 1. Nog te doen: 31 augustus: Watersysteem blijft onder druk, na komend weekend enige verlichting verwacht

  Ook in de afgelopen week viel geen neerslag van betekenis. Dit betekent dat het neerslagtekort verder is toegenomen en de grondwaterstanden verder zijn gezakt. Die zijn inmiddels zeer laag voor de tijd van het jaar. De droogte zet dus ook aan het einde van deze zomer nog door. De neerslag die de afgelopen periode periodiek (en lokaal) wel viel, zorgde wel voor wat water in de bovenlaag van de grond, maar gaf geen aanvulling van ons grondwater en oppervlaktewater. Daardoor blijft het aanvoersysteem onder druk staan en houden we de focus op het zo goed en zoveel mogelijk vasthouden en aanvullen van water. Aandachtspunt voor het komend weekend is de oostenwind. Dit beperkt tijdelijk de aanvoermogelijkheden in bijvoorbeeld de Hoogeveensche Vaart en de Drentsche  hoofdvaart. Gezien de onzekerheid in de verwachtingen monitoren we dit, zodat we hier op kunnen anticiperen. Na komend weekend wordt weer enige neerslag verwacht.  

  Omdat we langzamerhand verderop in het groeiseizoen zitten, neemt de watervraag langzaam af. Ook het minder warme weer draagt een steentje bij. Hierdoor gaat er minder water verloren door verdamping. Het onttrekkingsverbod in de gebieden waarvoor dit geldt, wordt goed nageleefd. Daar zijn we blij mee. Voor wat betreft de waterkwaliteit is het beeld vrij stabiel met lokaal enkele knelpunten. Zo is afgelopen weekend in zwemplas De Lange kolk in Den Nul vissterfte geconstateerd. Omdat dit een officiële zwemlocatie is, heeft de provincie Overijssel een negatief zwemadvies ingesteld, zie ook zwemwater.nl(externe link). Om vissterfte zoveel mogelijk te voorkomen, stellen we het maaien van watergangen in stedelijk gebied uit. Door het warme weer en de droogte zit er relatief weinig zuurstof in het water. We willen het vissen niet onnodig moeilijk maken. Wanneer we wel beginnen is afhankelijk van het weer en de watertempratuur.
   

 2. Nog te doen: 23 augustus: Aandacht voor waterkwaliteit in Beilervaart

  Vissen in de Beilervaart kregen het afgelopen maandag moeilijk. Door de droogte is het water warmer. Daardoor zit er minder zuurstof in het water en kunnen vissen naar lucht gaan happen. Om vissterfte te voorkomen, beluchten we de Beilervaart en verwijderen we kroos. Ter hoogte van het dierenasiel pompen we vanuit de nabij gelegen Brunstinger Leek zuurstofrijk water over. We houden de situatie nauwlettend in de gaten.

 3. Nog te doen: 22 augustus: Onttrekkingsverbod oppervlaktewater in wateraanvoergebieden Twentekanalen en Staphorst-Nieuwleusen

  Vanwege de aanhoudende droogte stellen we met ingang van maandag 22 augustus 2022 vanaf 17:00 uur een verbod in op het onttrekken van oppervlaktewater in de wateraanvoergebieden Twentekanalen en Staphorst-Nieuwleusen. Voor de gebieden, weergegeven op deze kaart, betekent dat hier geen water uit sloten, weteringen en kanalen mag worden onttrokken voor gras en mais (inclusief sportvelden) en akkerbouwgewassen. Oppervlaktewater mag daar alleen nog gebruikt worden als drinkwater voor vee, of om bijvoorbeeld een brand te blussen.

  Lees voor meer informatie het hele persbericht op onze website.

 4. Nog te doen: 17 augustus: Waterschap Drenst Overijsselse Delta bereidt verboden voor van onttrekkingen uit oppervlaktewater

  Er vallen wat buien in ons land en daarbij komt het lokaal tot onweer. Door veel regenval en piekbuien kan er plaatselijk wateroverlast optreden en overstorten worden veroorzaakt. Lokaal kunnen er ook problemen met waterkwaliteit ontstaan.

  Bij een regenbui stroomt er veel water van daken en wegen het riool van de gemeente in. Het riool kan dat niet altijd even goed aan. Soms stroomt daarom ongezuiverd rioolwater in een sloot, beek of kanaal. Dit heet een ‘riooloverstort’. Dit ongezuiverde water onttrekt veel zuurstof aan het water, waardoor er risico op vissterfte ontstaat. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en staan klaar om hierop te reageren.

  Ondanks de buien wordt het steeds droger in ons land. In ons waterschapsgebied houden we zo lang mogelijk het water vast en voeren we maximaal water aan. We verwachten binnenkort, bij deze aanhoudende droogte, niet meer voldoende water te kunnen aanvoeren en bereiden waar nodig onttrekkingsverboden voor. De grens van wat we kunnen is bereikt. Daarom geldt voor iedereen: wees wijs met water. Gebruik alleen dat wat je nodig hebt.
   

 5. Nog te doen: 10 augustus: We houden water zo lang mogelijk vast, maar er zitten grenzen aan wat we kunnen

  Het wordt steeds droger in ons land. In ons gebied houden we zo lang mogelijk het water vast en zien we nu nog weinig drooggevallen beken. Waar het kan zetten we peilen hoger op en blijven de pompen zo lang mogelijk draaien. Toch zitten er ook in Overijssel en Drenthe grenzen aan wat we kunnen doen om voldoende water te hebben voor dijken, natuur, landbouw, scheepvaart en recreatie. Door het droge en warme weer komt ook de waterkwaliteit plaatselijk onder druk te staan. Omdat het water opwarmt, neemt de kans op blauwalg en botulisme toe.

  Voor iedereen geldt: wees wijs met water. Gebruik alleen dat wat je nodig hebt. En volg de aanwijzingen van de drinkwaterbedrijven voor watergebruik in en om het huis.

  Lees meer over het opzetten van waterpeilen in sloten
  - Lees hier meer over blauwalg en botulisme

 6. Nog te doen: 8 augustus: Sloten extra vol om water maximaal vast te houden

  We gaan de waterpeilen in sloten daar waar mogelijk extra hoog opzetten tot boven het maximale zomerpeil. Hiermee willen we een buffer opbouwen in de voorraad grond- en oppervlaktewater. Daarnaast maken we gebruik van de drietrapsstrategie ‘vasthouden-bergen-afvoeren’. Waarbij achtereenvolgens sprake is van het vasthouden van water, waterberging en waterafvoer.

  Het extra vol zetten van sloten is nu nog mogelijk, omdat de huidige aanvoercapaciteit in enkele delen van het gebied nog niet volledig wordt benut. In eerste instantie ligt de focus op het zuidelijke deel van ons werkgebied, omdat het daar momenteel het droogst is. “Maar”, zegt plaatsvervangend dijkgraaf Hans Pereboom, “elders in ons gebied kijken we naar mogelijkheden.” We voeren water aan vanuit de IJssel, de Overijsselse Vecht en het IJsselmeer.

  Meer informatie over het opzetten van de peilen.

 7. Nog te doen: 3 augustus: Druk op watersysteem neemt toe

  Het landelijke neerslagtekort is opgelopen tot boven de vijf procent droogste jaren. Ook wij ervaren  een vrij groot neerslagtekort binnen ons werkgebied. Hoewel de neerslag van afgelopen weekend iets verlichting gaf, kan dat worden gezien als de bekende druppel op een gloeiende plaat. Deze neerslag viel met name in het noordelijke deel. 
  De grondwaterstanden laten een dalende lijn zien. Vooral op de hoge gronden zakken ze snel verder uit. Dit zijn de gebieden Sallandse Heuvelrug, de stuwwallen bij Steenwijk en Havelte en het Drents Plateau. Het droger worden van ons gebied zet zich door, dus iedere bui blijft welkom. Toch is de situatie momenteel nog steeds beheersbaar, al wordt het lokaal wel steeds nijpender. Op enkele locaties lopen we tegen de grens aan van onze maximale aanvoercapaciteit. Bijvoorbeeld in de omgeving van het Westerhuizingerveld. Daar draaien onze gemalen op de volle 100 procent en zetten we alle zeilen bij voor voldoende water.

  Onze dijken? Die worden steeds droger en geler, maar problemen of droogteschades doen zich op dit moment niet voor. Door het droge en warme weer komt ook de waterkwaliteit plaatselijk onder druk te staan. Omdat het water opwarmt, neemt de kans op blauwalg en botulisme toe. De weersverwachting toont voor de komende twee weken een overwegend droog en vrij zonnig weertype. Deze weersverwachting in combinatie met de beschikbaarheid van water kan de druk op ons watersysteem verder vergroten. 
   

Droogte in beeld

Collage droogte in beeld 15-8-2022

Lees eerdere liveblogs