Het is droog in Nederland, ook in ons gebied. In dit liveblog houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in ons werkgebied. Hoe vaak we dat doen is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, zoals temperatuur, neerslag, wind en verdamping. Ook de vraag naar water, bijvoorbeeld voor het beregenen van gewassen, en de mogelijkheden voor het aanvoeren van water zijn van invloed. 

Door klimaatverandering en weersextremen nemen de watervraag en de kans op droogte toe, terwijl de beschikbaarheid van water in voorjaar en zomer juist afneemt. Hierdoor kunnen vraag en aanbod uit balans raken, waardoor watertekorten ontstaan. Overal en altijd voldoende water van goede kwaliteit is niet meer vanzelfsprekend. Om de schade zoveel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk om het beschikbare water beter te verdelen en er zuinig mee om te gaan.

Updates

In dit liveblog leest u de laatste updates. Bovenaan staat de meest recente informatie, het blauw gekleurde bolletje is de actuele situatie.

 1. Momenteel bezig: 17 augustus: Waterschap Drenst Overijsselse Delta bereidt verboden voor van onttrekkingen uit oppervlaktewater

  Er vallen wat buien in ons land en daarbij komt het lokaal tot onweer. Door veel regenval en piekbuien kan er plaatselijk wateroverlast optreden en overstorten worden veroorzaakt. Lokaal kunnen er ook problemen met waterkwaliteit ontstaan.

  Bij een regenbui stroomt er veel water van daken en wegen het riool van de gemeente in. Het riool kan dat niet altijd even goed aan. Soms stroomt daarom ongezuiverd rioolwater in een sloot, beek of kanaal. Dit heet een ‘riooloverstort’. Dit ongezuiverde water onttrekt veel zuurstof aan het water, waardoor er risico op vissterfte ontstaat. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en staan klaar om hierop te reageren.

  Ondanks de buien wordt het steeds droger in ons land. In ons waterschapsgebied houden we zo lang mogelijk het water vast en voeren we maximaal water aan. We verwachten binnenkort, bij deze aanhoudende droogte, niet meer voldoende water te kunnen aanvoeren en bereiden waar nodig onttrekkingsverboden voor. De grens van wat we kunnen is bereikt. Daarom geldt voor iedereen: wees wijs met water. Gebruik alleen dat wat je nodig hebt.
   

 2. Nog te doen: 10 augustus: We houden water zo lang mogelijk vast, maar er zitten grenzen aan wat we kunnen

  Het wordt steeds droger in ons land. In ons gebied houden we zo lang mogelijk het water vast en zien we nu nog weinig drooggevallen beken. Waar het kan zetten we peilen hoger op en blijven de pompen zo lang mogelijk draaien. Toch zitten er ook in Overijssel en Drenthe grenzen aan wat we kunnen doen om voldoende water te hebben voor dijken, natuur, landbouw, scheepvaart en recreatie. Door het droge en warme weer komt ook de waterkwaliteit plaatselijk onder druk te staan. Omdat het water opwarmt, neemt de kans op blauwalg en botulisme toe.

  Voor iedereen geldt: wees wijs met water. Gebruik alleen dat wat je nodig hebt. En volg de aanwijzingen van de drinkwaterbedrijven voor watergebruik in en om het huis.

  Lees meer over het opzetten van waterpeilen in sloten
  - Lees hier meer over blauwalg en botulisme

 3. Nog te doen: 8 augustus: Sloten extra vol om water maximaal vast te houden

  We gaan de waterpeilen in sloten daar waar mogelijk extra hoog opzetten tot boven het maximale zomerpeil. Hiermee willen we een buffer opbouwen in de voorraad grond- en oppervlaktewater. Daarnaast maken we gebruik van de drietrapsstrategie ‘vasthouden-bergen-afvoeren’. Waarbij achtereenvolgens sprake is van het vasthouden van water, waterberging en waterafvoer.

  Het extra vol zetten van sloten is nu nog mogelijk, omdat de huidige aanvoercapaciteit in enkele delen van het gebied nog niet volledig wordt benut. In eerste instantie ligt de focus op het zuidelijke deel van ons werkgebied, omdat het daar momenteel het droogst is. “Maar”, zegt plaatsvervangend dijkgraaf Hans Pereboom, “elders in ons gebied kijken we naar mogelijkheden.” We voeren water aan vanuit de IJssel, de Overijsselse Vecht en het IJsselmeer.

  Meer informatie over het opzetten van de peilen.

 4. Nog te doen: 3 augustus: Druk op watersysteem neemt toe

  Het landelijke neerslagtekort is opgelopen tot boven de vijf procent droogste jaren. Ook wij ervaren  een vrij groot neerslagtekort binnen ons werkgebied. Hoewel de neerslag van afgelopen weekend iets verlichting gaf, kan dat worden gezien als de bekende druppel op een gloeiende plaat. Deze neerslag viel met name in het noordelijke deel. 
  De grondwaterstanden laten een dalende lijn zien. Vooral op de hoge gronden zakken ze snel verder uit. Dit zijn de gebieden Sallandse Heuvelrug, de stuwwallen bij Steenwijk en Havelte en het Drents Plateau. Het droger worden van ons gebied zet zich door, dus iedere bui blijft welkom. Toch is de situatie momenteel nog steeds beheersbaar, al wordt het lokaal wel steeds nijpender. Op enkele locaties lopen we tegen de grens aan van onze maximale aanvoercapaciteit. Bijvoorbeeld in de omgeving van het Westerhuizingerveld. Daar draaien onze gemalen op de volle 100 procent en zetten we alle zeilen bij voor voldoende water.

  Onze dijken? Die worden steeds droger en geler, maar problemen of droogteschades doen zich op dit moment niet voor. Door het droge en warme weer komt ook de waterkwaliteit plaatselijk onder druk te staan. Omdat het water opwarmt, neemt de kans op blauwalg en botulisme toe. De weersverwachting toont voor de komende twee weken een overwegend droog en vrij zonnig weertype. Deze weersverwachting in combinatie met de beschikbaarheid van water kan de druk op ons watersysteem verder vergroten. 
   

Droogte in beeld

Collage droogte in beeld 15-8-2022

Lees eerdere liveblogs