Vanwege zijn jarenlange maatschappelijke verdiensten, waaronder in het bestuur van drie opeenvolgende waterschappen, is aan Zwollenaar J.F. (Hans) de Jong ter gelegenheid van Koningsdag de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau toegekend.

Door de coronacrisis werd ‘het lintje’ niet feitelijk uitgereikt,  maar werd Hans de Jong op vrijdag 24 april gebeld door burgemeester Peter Snijders. Op een nader landelijk te bepalen datum vindt de fysieke uitreiking plaats.

In maart 2019 eindigde na een periode van bijna 25 jaar het lidmaatschap van Hans de Jong van het waterschapsbestuur. Eerder maakte hij bekend zich niet verkiesbaar te stellen voor een volgende bestuursperiode.

Hans de Jong was sinds 1 juni 1994 onafgebroken bestuurlijk actief als lid van het algemeen bestuur van het  Waterschap Drents Overijsselse Delta en zijn rechtsvoorgangers. Dat deed hij namens de categorie Ingezetenen en, sinds de invoering van het lijstenstelsel, onder de vlag van de partij Water Natuurlijk. In die periode maakte hij diverse fusies mee. Hij startte als bestuurslid bij het waterschap Salland. Dit waterschap ging op 1 januari 1997 op in het waterschap Groot Salland, dat vervolgens op 1 januari 2016 weer opging in het waterschap Drents Overijsselse Delta.

Humor en mildheid

Als lid van het algemeen bestuur gaf Hans de Jong op hoofdlijnen invulling aan de taken van het waterschap. Een groot deel van zijn bestuurlijke periode, had hij tevens zitting in het dagelijks bestuur, zeg maar het college van B&W van het waterschap. Sinds 2009 bekleedde hij tevens de functie van waarnemend dijkgraaf.

Hans de Jong wordt getypeerd als een verstandige en gedreven bestuurder met een warm hart voor de natuur en het milieu. Waar hij op tegenstelling stuitte, wist hij die te overbruggen met humor en mildheid. Daarmee haalde hij in veel situaties zijn doelstellingen, zonder dat dit tot conflicten leidde.

Bestuurlijk en praktisch

Kenmerkend voor Hans de Jong is zijn voortdurend streven naar het maatschappelijk optimum en duurzaamheid van oplossingen. Deze overtuiging droeg hij niet alleen uit binnen het waterschap. Hij had en heeft een groot aantal andere maatschappelijke activiteiten. De genoemde thema’s vormen een rode draad in bijna al zijn persoonlijke en maatschappelijke activiteiten. Zowel in activiteiten op bestuurlijk niveau als op  praktisch niveau (bijvoorbeeld het geven van rondleidingen en het onderhouden van routebordjes).

Mede-initiator

Daar waar Hans de Jong bestuurlijk actief was, beperkte hij zich niet tot het beheren van de bestaande situatie, maar was hij ook vaak de (mede)initiator van nieuwe activiteiten, zoals De Groene Kerken, De Groene Kop en het Cursushuis IVN. Tevens was Hans de Jong in zijn actieve loopbaan docent en coördinator bij Landstede en bestuurslid bij Natuur en Milieu Overijssel (NMO).

De verdiensten van Hans de Jong beperken zich niet tot Zwolle. Als waterschapsbestuurder was hij actief in grote delen van de provincies Overijssel en Drenthe. Zijn bestuurlijke werkzaamheden voor milieuorganisaties hadden veelal betrekking op de hele provincie Overijssel. Het Cursushuis van de IVN, waarin hij actief was, had zelfs een landelijke functie.