Bij Condor Carpets in Hasselt lekte afgelopen weekend latex de bergingsvijver van het bedrijf in. Deze vijver staat in verbinding met het watersysteem van Waterschap Drenst Overijsselse Delta. In het water was een witte waas te zien. Door snel te handelen, is de bergingsvijver inmiddels schoongemaakt en zijn ook de sloten weer aan het herstellen. Uit laboratoriumonderzoeken van Aqualysis uit Zwolle blijkt dat de latex in het water geen gevaarlijke stof is voor mens, dier en natuur.

Luchtfoto. Sloten in Hasselt herstellen zich.

Wat is er gebeurd?

De oorzaak dat 500 kilo latex in het water terechtkwam, bleek een lek in één van de leidingen van Condor Carpets. Het overgrote deel van de latex hoopte zich op in de bergingsvijver op het terrein van Condor Carpets en werd direct geïsoleerd door de vijver af te dammen. Een klein deel was al doorgestroomd naar het buitengebied. Om verdere verspreiding van de latex in het buitenwater te voorkomen werden alle duikers (buizen onder dammen en wegen door die wateren met elkaar verbinden) en afwateringen dichtgezet. Condor Carpets zette samen met het waterschap een grootschalige schoonmaakactie op. Hierbij werd circa één miljoen liter vervuild water afgezogen en in 13 tankwagens op het Condor-terrein opgeslagen.

Hoe nu verder?

Het water in de bergingsvijver blijft de komende week nog geïsoleerd totdat het is hersteld. Uit de dronebeelden van vandaag zien we dat de zichtbare verontreiniging vermindert. De duikers en afwateringen in het buitenwater zijn wel weer opengezet. Hierdoor kan het water in de sloten weer doorstromen. Samen met de regen van de afgelopen dagen helpt dit met de natuurlijke doorspoeling. Op die manier wordt het latex dat nog aanwezig is steeds verder verdund, totdat het uiteindelijk verdwijnt. Het eerder gegeven advies om vee niet te laten drinken uit de vervuilde sloten blijft van kracht. Er lopen nog wat aanvullende onderzoeken.

Het opgezogen vervuilde water in de tankwagens gaat niet naar de rioolwaterzuivering in Zwolle. Condor Carpets voert het vervuilde water zelf af. Toezichthouders van het waterschap en de Omgevingsdienst IJsselland stellen nog een nader onderzoek in naar mogelijke overtredingen.