Het gebied Vledders en Leijerhooilanden is een uniek beekdal. De natuur kan hier prachtig opbloeien, onder andere dankzij een sterke toestroom van kwelwater. Daarom gaan we dit gebied opnieuw inrichten. Zodat de natuur alle ruimte krijgt.

Dit project is onderdeel van het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON).

Waar?

Digitale kaart van het gebied:

Wat doen we?


Aanpassingen in het gebied

Aan de oostzijde van de Streitenvaart maken we een natuurlijke oever. En aan de noordzijde willen we een meertje maken, met riet aan de oevers. Daar kunnen dan watervogels zoals de watersnip nestelen.
Van de kern van het gebied willen we een oase van rust maken. Zodat diersoorten als de otter en kraanvogel terugkomen.

Waterpeil

We verhogen het grondwaterpeil met 40 cm naar 1.20 m +NAP. Dat is heel belangrijk om de natuur tot bloei te laten komen. Om dit te bereiken, maken we een stuw in de vaart. Daarbij zorgen we dat vissen erlangs kunnen.
Aan de westkant van de Streitenvaart verlagen we het waterpeil juist. Hiervoor maken we de vaart ook iets minder diep.

Beleving

Mooie natuur trekt ook mensen. Daarom maken we vanaf de randen van het gebied 6 plekken waar we informatie geven. Met een doorzicht. Deze plekken liggen op de wandel- en fietsroutes.
We maken géén paden dwars door het gebied. Dit zou immers de rust voor dieren verstoren.

Onderhoud en beheer

Als natuur de ruimte krijgt, moet het ook onderhouden worden: 1 tot 2 keer per jaar maaien we. In de nattere delen met speciale machines. Het natte maaisel verwerken we tot compost.
Koeien en paarden kunnen er straks niet meer grazen. Want dan wordt de bodem teveel kapotgetrapt. Dan kunnen de planten niet goed groeien.

Projectplan

Wij hebben u door middel van inloopbijeenkomsten en nieuwsbrieven geïnformeerd over de voortgang van het project. Tijdens de bijeenkomsten waren er verschillende medewerkers aanwezig om in gesprek te gaan over de plannen. Naar aanleiding van die gesprekken hebben we op een aantal punten nog wijzigingen in de plannen doorgevoerd. In april 2020 is het waterschapsbestuur akkoord gegaan met de plannen. 

Lees hier het projectplan

Wanneer?

In 2020 gaan we de plannen verder voorbereiden en naar verwachting starten de werkzaamheden in 2021.

Met wie?

Aan dit project werken we samen met:

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Dinant Hommes: 0882331200 of dinanthommes@wdodelta.nl.

 

Drooggevallen stuw Vledder Aa

Heeft u gevonden wat u zocht?