Het gebied Vledders en Leijerhooilanden is een uniek beekdal. De natuur kan hier prachtig opbloeien, onder andere dankzij een sterke toestroom van kwelwater. Daarom gaan we dit gebied opnieuw inrichten. Zodat de natuur alle ruimte krijgt.

Dit project is onderdeel van het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON).

 

Drooggevallen stuw Vledder Aa