Waterschapsverkiezingen


Verkiezingen nieuws (1)
uw waterschap

Vragen?

Neemt u gerust contact met ons op via

Een gekozen waterschapsbestuur

Op 20 maart 2019 zijn de waterschapsverkiezingen. Elk waterschap in Nederland heeft een gekozen algemeen bestuur.

Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente. Het algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen bestuur vertegenwoordigt alle belanghebbenden bij de taakuitoefening van het waterschap. De grootste groep van deze verschillende belanghebbenden zijn de ingezetenen van het waterschap. Om de 4 jaar kiezen inwoners van een waterschap de leden van deze categorie 'ingezetenen' van het algemeen bestuur.

Naast de categorie 'ingezetenen' zijn in elk waterschapsbestuur de bedrijfs-, agrarische en natuurbelangen vertegenwoordigd via zogenoemde geborgde zetels, deze worden niet gekozen via verkiezingen. Zij worden benoemd door de LTO Noord, de Kamer van Koophandel en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE). Op grond van de Waterschapswet zijn de geborgde zetels verplicht om voor de selectie en benoeming van hun vertegenwoordiger een regeling op te stellen. Het waterschap maakt deze regelingen bekend.

Kandidaat voor de waterschapsverkiezing?

Opgeven als kandidaat

U kunt zich op 3 manieren opgeven als kandidaat:

1. Aansluiten bij een bestaande partij

Herkent u zich in ideeën van een bestaande partij? U kunt zich bij hen aansluiten. Neem dan contact op met de partij in kwestie. de partij beslist vervolgens of u op de kandidatenlijst komt. U kunt op deze bestuurspagina's  alle partijen vinden.

2. Meedoen met een eigen lijst

U kunt ook een eigen lijst beginnen.

 • U laat de naam van uw lijst registreren bij het centraal stembureau.van WDODelta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. U bent verplicht hiervoor het formulier (odt, 12 kB) te gebruiken. U moet uiterlijk 24 december 2018 uw lijst registreren.
 • Als u zich niet laat registreren kunt u meedoen met een blanco lijst. Dan staat er bij de verkiezingen alleen een nummer boven de lijst en geen naam.

3. Meedoen via LTO Noord, KvK of VBNE

U kunt solliciteren bij VBNE, LTO Noord of KvK als kandidaat voor de categorieën Natuur, Ongebouwd of Bedrijven

Eisen kandidaat

Een kandidaat moet aan bepaalde eisen voldoen. Anders is de kandidaatstelling ongeldig.

 • U woont in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta, of u wilt daar gaan wonen. U bent niet uit het kiesrecht ontzet.
 • U bent 18 jaar of ouder.

Deze eisen gelden ook voor degenen die op de geborgde zetels worden benoemd (met uitzondering van de geborgde zetel natuur, daarvoor geldt de ingezetenen-eis niet).

Kiesraad

De Kiesraad is een adviesorgaan en informatiecentrum op het gebied van kiesrecht, verkiezingen en referenda. Kijk op de site van de Kiesraad voor meer informatie over de waterschapsverkiezingen.

De ideale kandidaat

Een lid van het algemeen bestuur:

 • Is 3 tot 4 dagen per maand beschikbaar voor 4 jaar. (inclusief leeswerk)
 • Heeft interesse in waterschappen en water.
 • Wil graag meer weten over de kwaliteit, de veiligheid, de zuivering van water. En hoe we wateroverlast en watertekort kunnen voorkomen.
 • Weet wat er leeft bij de kiezers. Kan keuzes die het bestuur maakt aan hen uitleggen.
 • Kan goed communiceren.
 • Is betrouwbaar, sociaal en integer.
 • Is maatschappelijk betrokken.
 • Heeft bestuurlijke ervaring (pré).

Dagelijks besturen

De leden van het algemeen bestuur kiezen na de verkiezingen uit hun midden de leden van het dagelijks bestuur. Een lid van het dagelijks bestuur:

 • Is 2 tot 3 volledige dagen per week beschikbaar voor 4 jaar.
 • Heeft bestuurlijke ervaring of managementervaring binnen een overheidsinstelling of middelgroot bedrijf.
 • Beschikt over vakinhoudelijk kennis en over inzicht in politiek en bestuur.
 • Heeft interesse in waterschappen en water.
 • Wil graag meer weten over de kwaliteit, de veiligheid, de zuivering van water. En hoe we wateroverlast en watertekort kunnen voorkomen.
 • Weet wat er leeft bij de kiezers.
 • Kan keuzes die het bestuur maakt aan hen uitleggen.
 • Kan goed communiceren.
 • Is betrouwbaar, sociaal en integer.
 • Is maatschappelijk betrokken.
onze_dijk_is_in_goede_handen

Wij zijn actief voor het waterschap

Jong geleerd...