Kosten voor water


Lastenprofielen

wat betaalik 2018
De belastingtarieven van dit waterschap dalen in 2018 met gemiddeld vijf procent. Hiervoor wordt 5,1 miljoen euro uit de reserves gebruikt.

Waarom betalen we waterschapsbelasting?

Kan het niet goedkoper?

3 vragen over waterprojecten

Jim de Geer, afdelingshoofd projectrealisatie geeft aan wat hem drijft en waarom een waterproject vaak zo veel kost.

Vragen over uw belasting? Of wilt u uw adres wijzigen?

Voor al uw vragen over waterschapsbelastingen, aangifte en kwijt-schelding kunt u contact opnemen met het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT).

Telefoon

088 - 064 55 55 (lokaal tarief)

Loket

Via Mijn Loket op www.gblt.nl  regelt u snel en gemakkelijk uw persoonlijke belastingzaken. Ontvangt u uw belastingaanslag voortaan liever digitaal? Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid op www.mijnoverheid.nl.

GBLT heft en int de gemeente-en waterschapsbelastingen voor vijf waterschappen en zes gemeenten, waaronder die van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Uw belastingaanslag ontvangt u ook via deze organisatie.