Samen met Deltares, Infram en Radboud Universiteit Nijmegen onderzoeken we hoe sterk de grasmat op zanddijken is. Dat doen we met proeven op de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle. Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.

De proeven zijn gestart op maandag 14 december en duren tot medio maart. Op drie tot maximaal zes locaties op de Vechtdijken worden met een stellage golven nagebootst, die over en op de dijk klotsen. Gekeken wordt hoelang het duurt voor de grasmat kapot gaat én of en wanneer het zand uit de dijk spoelt. Na de proeven worden beschadigingen gelijk hersteld en extra in de gaten gehouden. 

Theorie en praktijk

Dagelijks bestuurslid Breun Breunissen: “We weten steeds meer over dijken en hoe we goede dijken voor de toekomst bouwen. Een goede dijk bouwen we vaak van klei. Het gras zorgt er voor dat de grond op z’n plek blijft. Er zijn allerlei modellen die berekenen hoe sterk een kleidijk is. Helaas zijn die er nog niet voor zanddijken, zoals langs de Vecht. In theorie is de grasmat op de Vechtdijken niet sterk genoeg voor extreme weerssituaties. Met de proeven onderzoeken we in de praktijk hoe sterk de grasmat écht is. Die gegevens gebruiken we voor het maken van een landelijke rekenregel én passen we gelijk toe in het project Veilige Vecht waarin we de dijk tussen Dalfsen en Zwolle gaan versterken.” 

Eric Withaar (HWBP): “De proeven die WDODelta hier uitvoert, gaan mogelijk stevige besparingen opleveren op de dijkversterkingsopgave. Als blijkt dat de grasmat sterker is, als de gras-op-zanddijken dus beter bestand zijn tegen het golfgeweld dan vooraf ingeschat, hoeven we minder ingrijpende maatregelen te nemen. Dan vermijden we bijvoorbeeld ook het van ver halen van klei. Het gaat in Salland om ongeveer 15 kilometer langs de IJssel en nog eens 60 kilometer langs de prachtige Vecht. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma draagt met trots bij aan de uitvoering van deze belangrijke proeven.”

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het innovatieproject Gras op Zand is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Verdeeld over 18 projecten pakken we 180 kilometer dijken aan. Zo wordt gewerkt aan een land waar het veilig wonen, werken en recreëren is.