Zondag 4 juli vielen plaatselijk kortdurende, heftige buien. Daarbij spande het in Dalfsen de kroon.  Daar viel lokaal circa meer dan 50 mm in een uur. Waardes boven de 50 millimeter in een uur komen in Nederland ongeveer één keer per eeuw of iets vaker voor wanneer men zich op een vaste locatie bevindt. Lokale neerslag van meer dan 25 millimeter in een uur noemen we een hoosbui. Dit geeft aan dat de hoeveelheid neerslag die in Dalfsen gevallen is in zo’n korte tijd extreem te noemen is.

Bomvolle waterberging in Punthorst
Bomvolle waterberging in Punthorst

We krijgen steeds vaker met weersextremen te maken

We krijgen in Nederland steeds vaker te maken met weersextremen, zoals hoosbuien. Schade bij dit soort buien is helaas vaak onvermijdbaar. We zien en lezen de afgelopen tijd ook dat diverse gebieden in Nederland getroffen zijn. De riolering en het watersysteem kunnen veel aan, maar geen zeer extreme regenbuien. De kosten om het systeem zo in te richten dat schade in dit soort extreme situaties kan worden voorkomen, zijn zo hoog dat deze niet opwegen tegen de daadwerkelijke schadeposten. We kunnen helaas dergelijke buien nog niet zó goed voorspellen, dat we exact weten waar deze valt en hoeveel neerslag er gaat vallen.

Continue alertheid

Maar uiteraard kunnen we wel anticiperen op een dergelijke extreme gebeurtenis. En dat doen we dan ook. Onze peilbeheerders houden de waterstanden en de weersvoorspellingen altijd goed in de gaten. Zo werd er afgelopen tijd wel water vastgehouden om te zorgen dat de grondwaterstanden goed zijn, maar ook werd er rekening mee gehouden dat het systeem een bui zou kunnen opvangen. Dit betekent continu alert zijn en inspelen op de omstandigheden. 

Overlast

In tegenstelling tot droogte zijn de gevolgen van een grote hoosbui direct goed zichtbaar en merkbaar. De wegen stonden onder water, diverse daken van panden bezweken onder de hoeveelheid water en kelders liepen vol. Ook wc’s konden niet worden doorgespoeld. De riolering kon het water niet zo snel verwerken. Onze handhavers waren snel ter plekke en hebben waterkwaliteitsmonsters genomen. De resultaten vielen mee, maar het blijft natuurlijk niet echt schoon water dus zwemmen en badderen in dit water wordt sterk afgeraden. Want het regenwater nam al het vuile water van de straten op.  Toch blijkt bij inwoners dat niet bekend te zijn of bleek het te bijzonder en leuk om toch te doen.  

Afvoeren naar normaal waterpeil

We hebben hard gewerkt aan het afvoeren van het teveel aan water om de waterpeilen weer op normale waarden te krijgen. Daarnaast hebben we zondagnacht plaatselijk sloten gemaaid. Sloten hebben als functie water aan- of af te voeren. Als deze vol begroeiing staan, wordt dat bemoeilijkt.