Een klimaatactieve klimhut met sedumdak en moestuintjes gecombineerd met een verplaatsbaar canvasdoek boven de zandbak en een schaduwdoek voor het centrale speelplein. Dat is het winnende ontwerp dat leerlingen van csg Dingstede uit Meppel bedachten voor het ‘probleemplein’ van de plaatselijke basisschool De Plataan. Dit schoolplein heeft nagenoeg geen schaduw, waardoor het er in de zomermaanden erg warm is en de kinderen niet naar buiten kunnen om te spelen vanwege hittestress.

Zo’n 65 Technasium-leerlingen van Dingstede bedachten plannen voor Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) om het schoolplein ‘hittestress-proof’ te maken. Dit mocht een permanente, maar ook een tijdelijke oplossing zijn. De ‘Dingsteders’ maakten 3D-ontwerpen en maquettes van hun idee. In de finaleronde werd uit de in totaal 17 oplossingen uiteindelijk ‘Klimaatklimhut met schaduwdoeken’ als winnaar gekozen door de jury. Deze bestond uit bestuurslid Hans de Jong (WDODelta), wethouder Koos de Vos (gemeente Meppel) en directrice Helene Grijseels samen met leerkrachten van basisschool De Plataan. De komende tijd gaan de partijen in gesprek om te kijken wat er op het plein ook in de praktijk mogelijk is.

Hittestress?

Hittestress is een gevolg van extremen in het weer (klimaatverandering). Waterschappen en gemeenten staan samen voor de uitdaging hiervoor actie te ondernemen. Het is een term die aangeeft dat een sterk verhoogde gevoelstemperatuur optreedt die onaangenaam of zelfs schadelijk kan zijn. Het type oppervlak (tegels, stenen, asfalt, maar ook ‘groen’) en schaduw bepalen de hoogte van hittestress. In het kort: veel tegels, stenen en asfalt verhogen de gevoelstemperatuur en daarmee de hittestress, terwijl  gras, bomen, bosschages en water hittestress juist verlagen.

Klimaat Actief! Steden schuilen niet voor regen of zon

De opdracht voor de Dingstede-leerlingen en het probleem op het schoolplein van De Plataan passen goed binnen het programma Klimaat Actief! waarmee het waterschap bezig is. Aanpassen aan meer en hardere regenbuien en hogere temperaturen en een bijdrage leveren aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering. Daar draait het om bij Klimaat Actief! Want dat het klimaat verandert, staat ondertussen wel vast. We krijgen te maken met hogere temperaturen, langere perioden van droogte en meer en heviger neerslag. WDODelta leunt niet achterover, maar is actief  aan de slag met ‘klimaat-proof bebouwd gebied’. Waar kelders niet onderlopen, de hitte binnen de perken blijft en we slim omgaan met groen en water in steden en dorpen. Dat is nodig, want klimaatverandering is een serieuze bedreiging. We zetten deze bedreiging om in aantrekkelijke oplossingen. Dat kán alleen slagen als we het samen doen met gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen, verenigingen en uiteraard bewoners. Elk resultaat, hoe klein ook, vormt een stukje van de puzzel tot de nieuwe leefbare stad. Want iedere druppel telt.