Een klimaatactieve klimhut met sedumdak en moestuintjes gecombineerd met een verplaatsbaar canvasdoek boven de zandbak en een schaduwdoek voor het centrale speelplein. Dat is het winnende ontwerp dat leerlingen van csg Dingstede uit Meppel bedachten voor het ‘probleemplein’ van de plaatselijke basisschool De Plataan. Dit schoolplein heeft nagenoeg geen schaduw, waardoor het er in de zomermaanden erg warm is en de kinderen niet naar buiten kunnen om te spelen vanwege hittestress.