Het zijn rare tijden, waarin het coronavirus invloed heeft op alles en iedereen. Ondertussen gaat het werk van het waterschap 'gewoon' door. De meeste medewerkers van het waterschap doen hun werk vanuit huis, en dat geldt ook voor de collega's van het project Stadsdijken Zwolle. Vooralsnog is de planning van het project onveranderd.

Na de zomer van dit jaar wordt het Voorlopig Ontwerp voor de dijkversterking vastgesteld. 

Reageren op het ontwerp?

Onder normale omstandigheden zou het weer tijd zijn voor een informatiebijeenkomst. Het coronavirus maakt dat nu onmogelijk. Gelukkig zijn er andere manieren om iedereen op de hoogte te brengen van de voortgang en om in gesprek te gaan over het ontwerp dat er nu ligt. Speciaal voor inwoners van Holtenbroek en Stadshagen, die dichtbij de dijk wonen, hebben we samen met Travers Welzijn een vlog opgenomen. In deze video leggen we uit welke varianten er nu klaarliggen en wat dat betekent voor het gebruik van de dijk. Vanaf donderdag 7 mei tot maandag 18 mei gaan we vervolgens graag met u in gesprek op de Facebook-pagina van #OnzeDijk.

Hoe nu verder?

Na het bespreken van de ontwerpvarianten met de belanghebbenden en gebruikers van de dijk, werken we verder richting het voorlopig ontwerp. Daarin wordt duidelijk waar de nieuwe dijk precies komt te liggen, en welke vorm deze krijgt. Daarna volgen de procedures en vergunningaanvragen die nodig zijn voor het verdere project. In 2021 werken we het ontwerp verder in detail uit. Graag betrekken we u ook hierbij. Hopelijk kan dat dan weer via een bijeenkomst of een gesprek aan tafel.

Lees meer over het project op de projectpagina Stadsdijken Zwolle.