Hevige regenbuien kunnen zorgen voor veel wateroverlast. Langere tijden van droogte en een toename van zonnige dagen kunnen leiden tot watertekorten en hittestress. We zullen ons moeten aanpassen aan deze veranderende weersomstandigheden. Maar hoe kunnen we dat doen? Dat zochten 180 leerlingen van technasiumscholen in Groningen en Drenthe uit voor een gebied in hun directe omgeving, in opdracht van de provincies Groningen en Drenthe en de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Hunze en Aa's en Noorderzijlvest. Deze organisaties vinden het belangrijk om te laten zien dat goed waterbeheer belangrijk is bij klimaatwijzigingen. Door leerlingen hierbij te betrekken vergroot je bij hen het bewustzijn over klimaatverandering en laat je ze meedenken over hun toekomst. De leerlingen presenteerden hun plannen tijdens het JongerenEvent Water & Klimaat in Groningen.