Onlangs ondertekende de Zwarte Water Ontwikkelcombinatie, bestaande uit de projectontwikkelaars Bemog en BPD, een intentieverklaring met Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), waarin de partijen uitspreken met elkaar te willen samenwerken.

Het waterschap bereid momenteel de dijkverbetering Stadsdijken Zwolle voor, de Zwarte Water Ontwikkelcombinatie doet dit voor het project Zwarte Waterzone. Dit laatstgenoemde project bestaat uit woningbouw en Leisure-activiteiten in de wijk Holtenbroek.

In eerste instantie onderzochten het waterschap en de ontwikkelcombinatie of ze zaken konden integreren. Echter is de kern van de overeenkomst nu dat beide samenwerkingspartners hun eigen proces en ruimtelijke procedures doorlopen. De verwachting is dat ze hierdoor minder risico lopen. Wanneer bijvoorbeeld vertraging ontstaat bij de ene partij, heeft dit niet direct gevolgen voor de planning van de andere partij. Tegelijkertijd blijft het contact met elkaar intensief, stemmen de partijen plannen met elkaar af en werken ze samen waar dit voordelen biedt. Vanwege de COVID-19 omstandigheden werd de intentieovereenkomst digitaal getekend ‘op afstand’. Met het maken van deze foto werd hier even bij stil gestaan.