Onlangs ondertekende de Zwarte Water Ontwikkelcombinatie, bestaande uit de projectontwikkelaars Bemog en BPD, een intentieverklaring met Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), waarin de partijen uitspreken met elkaar te willen samenwerken.